هماره با تمام ضمایم و به روزرسانی‌ها
01/10/1397 - 15:30
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 98
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98 و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ تورم آن‌سال تیترهایی هستند که در این مطلب می‌خوانید.

برای آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارگر و کار فرما در سال 98 ادامه مطلب را مطالعه کنید.

جهت اطلاع از میزان افزایش حقوق سال 99 اینجا کلیک کنید.


تیتر بخش‌ها و جداولی که در این مطلب می‌خوانید:

 1. حداقل دستمزد کارگران در سال 98
 2. افزایش حقوق کارکنان دولت سال 98
 3. حداقل حقوق و حد اکثر حقوق بازنشستگان سال 98
 4. افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت در سال 98
 5. جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال 98
 6. جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال 98
 7. جدول حقوق و دستمزد کارگران سال 98 سایر سطوح
 8. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه 
 9. جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل
 10. جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98
 11. نحوه محاسبه اضافه کاری 98 کارگران
 12. جدول مزد هماهنگ شرکت های خدماتی در سال 98
 13. محاسبه تعطیل کاری سال 98
 14. جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار درسال ۹۸
 15. افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان دولت سال 98
 16. جدول 30 ساله محاسبه مزد سنوات تا سال 98
 17. دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی 98
 18. نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر و شرایط بیمه بیکاری در سال 98 
 19. مبلغ بیمه‌ مشاغل آزاد، اختیاری ورانندگان درون شهری وبرون شهری در سال 98
 20. مبالغ پرداخت حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور در سال 98
 21. نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99
 22. نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98

حداقل دستمزد کارگران در سال 98 یک میلیون و 517 هزار تومان

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد 98 کارگران از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 517 هزار تومان در سال 98 گرفتند.
بر این اساس تا این لحظه حق مسکن 100 هزار تومان تعیین شد، بن خواربار با افزایش 80 هزار تومانی به 190 هزار تومان رسیده و پایه سنوات ماهیانه با افزایش 19 هزار تومانی 70 هزار تومان تعیین شد.

 • حداقل دستمزد روزانه سال 98 کارگران 505.627 ریال
 • حداقل دستمزد ماهیانه سال 98 کارگران 15.168.822 ریال
 • حق اولاد یک فرزند 1.516.822 ریال
 • حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال
 • پایه سنواتی 700.000 ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)
 • حق مسکن 1.000.000 ریال
 • بن کارگری 1.900.000 ریال

حداقل حقوق دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری در سال 98 یک میلیون و 876 هزار تومان می‌شود.


افزایش حقوق کارکنان دولت سال 98

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ 15 میلیون و 630  هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق 98 نسبت به سال 1397از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نباشد.
برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1398 به میزان 18 درصد تعیین شد.

حداقل حقوق و حد اکثر حقوق بازنشستگان سال 98 چقدر است؟

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1398، 18 درصد نسبت به سال 1397 افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق 98 نسبت به سال 1397 از مبلغ 4 میلیون و 400 هزار ریال کمتر نباشد.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان 98 به میزان 15 میلیون و 785 هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.


افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت در سال 98

به گزارش وزارت نفت، فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت مقدار افزایش حقوق کارمندان رسمی، کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت را در سال 98 اعلام کرد و گفت: در سال 98، پایه حقوق کارمندان رسمی بر مبنای مصوبه هیئت‌ وزیران به میزان حداقل 18 درصد و حداقل دستمزد 98 کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت بر مبنای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به‌طور میانگین 36.5 درصد افزایش یافته است.

مطالعه متن کامل خبر


جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال 98

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران قانون کار در سال 98

حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 نسبت به سال قبل حدود 36.5٪ افزایش یافت.

مجموع حقوق و مزایای سال 98  یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال 1398 نسبت به سال قبل حدود 42.5٪ افزایش یافت.


برای انتشار رایگان آگهی استخدام و معرفی کارجو و کارفرما عضو گروه استخدام IT  شوید.

  IT لینک کانال استخدام :  @employmentinIT


جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال 98

جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال 98


جدول حقوق و دستمزد کارگران سال 98 سایر سطوح

 دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آن‌ها در سال جاری بیش از یک میلیون و 111 هزار و 260 تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری 13 درصد به اضافه دو میلیون و 611 هزار و 482  ریال افزایش یافت.

 • حق اولاد یک فرزند 1.516.822 ریال
 • حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال
 • حق اولاد 1.516.000 ریال
 • پایه سنواتی 700.000 ریال
 • حق مسکن 1.000.000 ریال
 • بن کارگری 1.900.000 ریال

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1398 و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش 13درصد نمی شود.


جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل 98 قانون کار

جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل 98 قانون کار


حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند در سال 98 چقدر خواهد بود؟ 

 • حداقل دستمزد سال 98: 15.168.220  ریال
 • کمک عائله مندی( یک فرزند ) سال 98: 1.516.822 ریال 
 • حق مسکن سال 98 : 1.000.000 ریال 
 • کمک هزینه خواروبار ( بن کارگری ) سال 98: 1.900.000 ریال 
 • پایه سنوات سال 98 ( درصورت سابقه حداقل یک سال ) :  700.000 ریال 
 •  جمع دریافتی کارگر (با یک فرزند) در سال 98 : 20.285.702 ریال 

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98


نحوه محاسبه اضافه کاری 98 کارگران

 • حقوق یک ساعت عادی* 1.4 = حقوق یک ساعت اضافه کار 
 • 505/627 ریال دستمزد روزانه تقسیم بر 7.33 = 68/980 ریال
 • 68/980* 1.4= 96/572  ریال (یک ساعت اضافه کاری)

جدول مزد هماهنگ شرکت های خدماتی در سال 98

جدول مزد هماهنگ شرکت های خدماتی در سال 98


محاسبه تعطیل کاری سال 98

 • پایه حقوق سال 98 : 15/168/820 ریال
 • فرمول تعطیل کاری: ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ * 140% * 220 ﺳﺎﻋﺖ / ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ
 • یک ساعت تعطیل کاری 98: 99/445 ریال  
 • یک ساعت کار عادی 98 : 68/980 ریال 
 • یک ساعت اضافه کاری 98: 96/573 ریال

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار درسال ۹۸

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار درسال ۹۸پ


جدول 30 ساله محاسبه مزد سنوات تا سال 98

جدول 30 ساله محاسبه مزد سنوات تا سال 98

سطر آخر مربوط به سال ٩٨ بوده و مربوط به واحدهای غير طبقه بند مشاغل مي باشد .

مثلا كسي كه از سال ٨٥ در يك کارگاه (با حقوق حداقل دستمزد ) مشغول به کار بوده، جمع پايه حقوق و پايه سنوات او در سال ٩٨ حداقل مبلغ روزانه 641.698 ريال است.

بديهی است اگر ماه گرد برای دريافت پايه سنوات ٩٨ اتفاق نيفتاده باشد مبلغ روزانه 23.333 ريال از مبلغ موصوف ( 641.698 ریال ) تا زمان رسيدن به سالگرد استخدامی بايد كسر گردد.


بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال 98

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به تصویب نامه جلسه مورخ ٢٧‏‏‏/١٢‏‏‏/٩٧ شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٨ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار برای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٨ اظهار داشت : حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٨ مبلغ ٥٠٥,٦٢٧ ریال تعیین گردیده است. 

ایشان افزود : سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٧، معادل ١٣درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧,٠٤٩ ریال افزایش می‌یابد.  

جمیل حق پرست خاطر نشان ساخت : طبق بند ٣ تصویب نامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,٩٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان می بایست طبق بند ٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون اخیرالذکر به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان یادآور شد حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه ٦٨٦ مورخ ٥‏/١‏/٩٨ برابر ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود. همچنین مبنای پرداخت مشمولین این گروه در صورتی که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه‌ ٣٧٠,٤٢٣ ریال بیشتر بوده ، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٣ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٨٧.٠٤٩ ریال است که درهر حال از ٢‏/١ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

ایشان حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ١٣٩٨ را معادل رقم روزانه‌ ٥٠٥,٦٢٧ ریال اعلام داشته وافزود: مبنای پرداخت حق بیمه برای گروهی که در سال ١٣٩٧ از رقم روزانه‌ ٣٧٠.٤٢٣ ریال بیشتر پرداخت مینمودند نیز با لحاظ افزایش ضریب ابلاغی محاسبه خواهد شد . 

  دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی در سال 98 


نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 98

چگونه حق بیمه سال 98 را حساب کنیم و سهم کارگر و کارفرما چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار،  مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیرمی باشد:

میزان حداقل حقوق و مزایای قانون کار در سال 98

 • حداقل دستمزد روزانه کارگر عادی: 505627 ریال
 • حق مسکن:   1000000 ریال
 • خوار و بار: 19000000 ریال

برای آموزش نحوه محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما سال 1398 در ماه 31 روزه و ماه 30 روزه، شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری و جدول نحوه تعیین میزان و مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری روی لینک زیر کلیک کنید.

نحوه محاسبه حق بیمه کارفرما و کارگر در سال 98


مبلغ بیمه‌ مشاغل آزاد، اختیاری ورانندگان درون شهری وبرون شهری در سال 98

 حداقل دستمزدروزانه  505/627 ریال

 حق بیمه مشاغل آزاد درماه‌های 31 روز براساس سه نرخ:

 1. نرخ 18%    بدون درمان 2/821/399ریال
 2. نرخ 14%    بدون درمان 2/194/422ریال
 3. نرخ 12%    بدون درمان 1/880/933ریال

حق بیمه مشاغل آزاد درماه های 30 روزبراساس سه نرخ:

 1. نرخ 18%   بدون درمان 2/730/386 ریال
 2. نرخ 14%   بدون درمان  2/123/634ریال
 3. نرخ 12%   بدون درمان. 1/820/258 ریال

درصورت استفاده ازدرمان سرانه درمان بابت هرنفر440/000 ریال به حق بیمه های فوق اضافه میگردد.

حق بیمه اختیاری بشرح زیر:

ماه‌های 31 روز. 5078517 ریال 
ماه‌های 30 روز  4914694 ریال

تفاوت بیمه اختیاری ومشاغل آزاد در چیست؟


مبالغ پرداخت حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور در سال 98

مبالغ پرداخت حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور در سال 98

مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست و جرایم تـأخیر سال 98 چقدر است؟

 


نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال 99  به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل 60 روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل 90 روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی سال 99  نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

محاسبه حد اقل عیدی و پاداش سال 99:

طبق فرمول جدول فوق حداقل عیدی سال 99 برابر است با: 505.627 * 60 = 30.337.620 ریال

حد اقل عیدی سال 99 مبلغ 3 میلیون و 33 هزار و 762 تومان است.

محاسبه حداکثر عیدی و پاداش سال 99:

طبق فرمول جدول فوق حداکثر عیدی سال 99 برابر است با: 505.627 * 90 = 45.506.430  ریال

حداکثر عیدی سال 99 مبلغ 4 میلیون و 550 هزار و 643 تومان است.

برای آموزش محاسبه عیدی و پاداش و محاسبه مبلغ عیدی در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه وارد لینک زیر شوید.

آموزش محاسبه عیدی و پاداش سال 99


نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98

جداول همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه در روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 98 ابلاغ و احکام بازنشستگان تحت پوشش از شامگاه همان روز صادر گردید و این موضوع اساس طرح شبهات و سوالاتی برای برخی از مشترکین این صندوق شده است که در این مطلب به پاسخ این سوالات و ذکر مثالی از چگونگی افزایش حقوق بازنشستگی در سال 98 می‌پردازیم.

آموزش محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری


شاید به مطالب زیر هم علاقه داشته باشید


برای انتشار رایگان آگهی استخدام و معرفی کارجو و کارفرما عضو گروه استخدام IT  شوید.

  IT لینک کانال استخدام :  @employmentinIT

 


خبر (25 اردیبهشت 98)

افزایش 160 هزار تومانی حق مسکن در اردیبهشت 98

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه 8 اردیبهشت 1398 با افزایش حق مسکن کارگران از مبلغ 400 هزار به یک میلیون ریال موافقت کرد.

کمک هزینه حق مسکن کارگران تا قبل از تصویب 40 هزار تومان بود که شورای عالی کار آن را به 100 هزار تومان افزایش داد، لذا افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن رقم چندانی نیست که کارفرمایان نتوانند آن را بپردازند؛ ضمن آنکه مصوبه قانونی و توسط دولت به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است.

متن کامل خبر


خبر (23 اردیبهشت 98)

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با ابلاغ جداول همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان محترم برنامه و بودجه، این سازمان متعهد به تخصیص مجموعا 12250 میلیارد تومان بابت افزایش سنواتی و همسان‌سازی برای سال 98 شده است.

مطالعه متن کامل خبر


بروزرسانی: 12 اردیبهشت  98

تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره افزایش حقوق سال 98 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره افزایش حقوق سال 98 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی


بروزرسانی: 21 فروردین 98

افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه 98 اجرایی می‌شود

محمدحسن زدا در جلسه هم‌اندیشی با شرکای اجتماعی و کانون بازنشستگان درباره افزایش حقوق مستمری‌بگیران اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشنهاد‌اتی برای افزایش سایر حقوق در سال 98 ارائه شده است و افزایش حقوق حداقلی‌بگیران مشخص است که 36.6 درصد افزایش پیدا کرده است که به عنوان مثال فردی که یک میلیون و 100 دریافتی داشته در سال 98 یک میلیون و 500 هزار تومان دریافت می‌کند.

وی گفت: بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار افزایش 13 درصدی حقوق به ارزش 260 هزار تومان اعلام شده است که پیشنهاد کانون بازنشستگان نیز همین بود و کارشناسان و متخصصان سازمان نیز 5 سناریو درباره افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تعریف کرده است که به تورم نیز توجه کرده‌ایم و توجه ویژه‌ای هم به کسانی شده که بیشتر از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه داشته‌اند و تورم ترکیبی ۲۶.۵ درصدی نیز برای همه سطوح اعمال می‌شود.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما معتقدیم این افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند کمک شایسته‌ای به سفره مستمری‌بگیران کند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که بتوانیم توجه ویژه‌ای به بازنشستگان و مستمری‌بگیران  تامین اجتماعی داشته باشیم، ولی از سوی دیگر با محدودیت بودجه نیز مواجهیم.

زدا خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران ماهانه 1300 میلیارد تومان تامین منابع نیاز دارد که در سال 98 به 16 هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق سال 98 منابع دیده است.
وی تأکید کرد: کل بودجه مصرفی سازمان تامین اجتماعی 79 هزار میلیارد تومان است که نباید هزینه ما از این مبلغ پیشی بگیرد و تعهدات مازاد بر این مبلغ برخلاف قانون است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فردی که ۳۰ سال پرداخت حق بیمه داشته است باید مورد توجه قرار بگیرد و با این کار نوعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز اتفاق می‌افتد.
زدا تأکید کرد: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که از اردیبهشت‌ماه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اجرایی شود و می‌دانیم که مردم زیر فشار اقتصادی قرار دارند و ما نیز باید در این زمینه کمک کنیم.


بروزرسانی: 20  فروردین 98

خبر: افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی معادل کارگران در سال 98

کارشناس ارشد حوزه اشتغال کشور گفت: میزان افزایش سالانه حقوق 98 مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، در حوزه اختیارات هیات وزیران است، اما عموما، هیات وزیران نرخ افزایشی معادل افزایش حقوق کارگران را برای  مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر می گیرد.

مهندس آرمین خوشوقتی، با اعلام مطلب فوق افزود: افزایش حقوق بازنشستگان جزء اختیارات شورای عالی کار نیست لذا در مصوبه اسفندماه شورای عالی کار اشاره ای به میزان افزایش حقوق نشده است، ولی عموما هیات محترم وزیران، معادل افزایش حقوق کارگران در سال 98 را برای مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در نظر می گیرد.


بروزرسانی: 19 اسفند 97

خبر: سرانجام افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان تایید شد

شرایط پرداخت حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال 98 به صورت متفاوت پیش رفت و آنچه در لایحه مبنی بر افزایش یکسان 20درصدی حقوق 98 پیشنهاد کرده بود، مصوب نشد و در نهایت نمایندگان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق سال 98 را به طور یکسان بین کارکنان مصوب کردند. البته این موضوع مورد تأیید دولت قرار نگرفت و مخالفت‌های در این رابطه داشت.
یکی از دلایل دولت برای مخالفت به این بر می‌گردد که در این حالت حقوق‌های زیر دو میلیون تومان از افزایش نسبتاً خوبی برخوردار خواهند شد، اما حقوق بالای دو میلیون تومان از رشد کمتری برخوردار می‌شوند. این در حالی است که حقوق دریافتی حدود یک میلیون و 100هزار نفر از کارکنان دولت زیر دو میلیون و تا چهار میلیون نفر بیش از دو میلیون تومان است.

جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1397

جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1397

جدول مقایسه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان سال 97 و 98

جدول مقایسه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان سال 97 و 98

متن کامل این خبر را از اینجا بخوانید.


 

بروزرسانی: 19اسفند 97

خبر: افزایش 400 هزار تومانی شامل بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود؟

سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 98 اظهار کرد: قطعا مستمری‌ها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد 98 تصمیم بگیرد، ما منتظر می مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمری‌ها را اعلام خواهیم کرد.

متن کامل این خبر را از اینجا بخوانید.


بروزرسانی: 18 اسفند 97

خبر: افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارمندان از سوی شورای نگهبان تایید شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس فراکیسیون نمایندگان ولایی مجلس  از تأیید مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها در سال‌ آینده خبر داد.
وی افزود: شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره 12 نگرفته است و تبصره 12 لایحه بودجه سال 98 در مورد افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است.

دولت خواستار افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 98 بود اما نمایندگان مجلس این امر را با عدالت سازگار نمی‌دانستند لذا پیشنهادی مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه کارمندان دولت به تصویب مجلس در مجلس به تصویب رسید.
نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: مصوبه مربوط به حقوق‌ها قطعی و قانونی است و جلسه هماهنگی هم با دولت در مجلس درباره حقوق‌ها تشکیل نخواهد شد.

براساس این گزارش، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت هفته آینده در مجلس مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات تاکید کرد: دولت ملزم به اجرای قانون است.


 

بروزرسانی: 14 اسفند 97

خبر: افزایش حقوق 400 هزار تومانی برای کارمندان و بازنشستگان است نه کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و حقوق بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. وی بر لزوم احیای ستاد بن کارگری تاکید کرد و از مجلس خواست برای افزایش حقوق کارگران با دولت مذاکره کند.

فتح‌اله بیات، درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد سال 98 کارگران، گفت: آنچه که در مورد افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق از تصویب مجلس گذشته در مورد حقوق کارکنان و حقوق بازنشستگان دولت بوده است؛ البته برخی نمایندگان اظهارنظرهایی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی مطرح کرده‌اند ولی تا زمانی که قانون، شورای عالی کار را متولی اصلی تعیین مزد و گفتگوی سه جانبه را در تعیین دستمزد کارگران مؤثر می‌داند باید به آن پایبند باشیم.

برای مطالعه متن کامل خبر اینجا کلیک کنید


بروزرسانی: 11 اسفند 97

خبر: مجلس افزایش حقوق 10 درصدی در سال 98 را تصویب کرد

مجلس شورای اسلامی روز شنبه 11 اسفند ماه در تعیین تکلیف "حقوق کارمندان دولت در سال 98" اِعمال 10 درصد افزایش حقوق و افزایش 400 هزار تومانی حقوق را مصوب کرد.

بر اساس این مصوبه، افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال 98 تغییرناپذیر است

اما ممکن است میزان 10 درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.
براین اساس، اگر مثلاً متوسط حقوق فرهنگیان را 2.5 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آن‌ها سال 98، نسبت به سال 97، 26 درصد رشد خواهد داشت و با افزایش 650 هزار تومانی همراه است.

البته محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که افزایش 400 هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد!


خبر: مذاکرات دستمزد ۹۸ بزودی آغاز می‌شود - 30 بهمن 97

معاون امور روابط کار وزارت کار: اولین نشست این شورا با حضور شرکای اجتماعی به زودی برگزار می شود و طبق قانون فرایند تعیین حداقل دستمزد طی خواهد شد.

معاون امور روابط کار وزیر کار، همچنین درباره زمان تعیین دستمزد سال آینده با توجه به نزدیک شدن به ماه پایانی سال گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته ان شاءالله تا پایان اسفند موضوع تعیین دستمزد ۹۸ کارگران نهایی می شود تا مذاکرات دستمزد به بعد از سال موکول نشود.

مطلب پیشنهادی

دانلود تقویم 98

حد اقل حقوق سال 98 چقدر افزایش می‌یابد؟

طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند : ضریب ریالی افزایش حقوق سال 98 را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق 98 و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها 20 درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

به احتمال زیاد افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال 98 مشمولین قانون کار و مستمری‌ها 20 درصد تعیین می‌گردد. حداقل حقوق و دستمزد سال 97 برابر با 11,140,573 ریال بود.

در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 98 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 97 پیش‌بینی نمایند. 

بند (ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 98 معادل 1078000 ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

معمولا طبق سنوات گذشته آنچه برای تهیه و تدوین لایحه بودجه براساس منابع و میزان افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود مورد تایید هیات وزیران نیز خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و عیدی سال 98 تعیین شده همان رقم گفته شده، قطعی شود. 

همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینه‌ها به غیر از 20 درصد افزایش حقوق سال 98 سایر هزینه‌ها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نیز حدود همان 20 درصد افزایش حقوق خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه‌ ها ایجاد شود. 

ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 کشور توسط رئیس جمهور اول آبان ماه ابلاغ شده بود.

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال‌های مختلف

بررسی وضعیت افزایش حقوق کارمندان دولت نشان می دهد در پانزده سال گذشته بیشترین افزایش حداقل حقوق در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است . در این سال حقوق کارمندان افزایشی ۲۵ درصدی را تجربه کرد . با این حال میزان افزایش حقوق در این سال همچنان ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بود.

بر این اساس در پانزده سال گذشته هفت سال میزان افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و هشت سال کمی بیش از نرخ تورم بوده است .

 بیشترین شکاف حقوق و تورم در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است . در این سال نرخ تورم ۳۰.۵ درصد بود اما حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یافت این به معنای تحلیل قابل توجه قدرت خرید در کشور است .

پس از آن در سال ۱۳۸۶ نیز میزان افزایش حقوق نسبت به تورم عقب ماندگی مشهودی داشت. جدول زیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم هر سال را نشان می دهد.

 
 
 

ایسوس

نظر شما چیست؟

دیدگاه‌ها

تصویر اکبر مقبلی
اکبر مقبلی

با سلام و دعای خیر

اطلاعات این صفحه بسیار کامل و جامع و برای هر کاربری که نیاز داشته باشد کاربردی هستند که حتی میتوانند بعنوان منبع مورد استفاده قرار گیرند فقط چند اشتباه کوچولو (و به ظن من تایپی)به شرح ذیل در جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98 دیده میشود بعنوان مثال چند تا را ذکر میکنم که انشاالله اصلاح گردند و منبع بدون ایرادی باشند (در سایر اطلاعات هم چند اشتباه دیده میشود که خودتان با محاسبه دقیق تر آنها را اصلاح فرمایید تا این اطلاعات دقیقا مطابق با بخشنامه قانون کار سالهای 97 و 98 باشند تا بتوان از آنها کاملا و بدون هر گونه ایرادی بعنوان منبعی مطوئن استفاده کرد

1- دستمزد روزانه 370423 ریال است که اشتباها 374230 ریال ثبت شده

2- دستمزد ماهیانه 11112690 ریال میشود که اشتباها 1111269 ریال ثبت شده

3- حق یک اولاد 1111269 ریال میشود که اشتباها 1111260 ریال ثبت شده

4- حق دو اولاد 2222538 ریال میشود که اشتباها 2222520 ریال ثبت شده

توفیق روزافزونتان آرزوی قلبی همه کاربران است


تصویر قلاح
قلاح

دو ناعدالتی

۱- همسانسازی و افزایش حقوق غیر متعارف باز نشسته ها در سال قبل (در چند مرحله) باعث شده که بازنشسته های امسال (اواخر سال ۱۴۰۰) حقوق شان کمتر بشود؟برای حبران آن ، چه اقدامی می کنند؟

۲- بازنشسته هایی که کمتر حق بیمه پرداخت کردند ، درصد افزایش حقوق شان بیشتر شده.چرا؟