واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی - 16 بهمن
19/01/1398 - 15:10
نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99
در این مطلب نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت اشتغال یک سال کامل و نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه آموزش داده می‌شود. با ما همراه باشید.

1606683296_1_0.gif

واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی- 16 بهمن 99

 • واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از ساعاتی پیش (مورخ 16 بهمن 99) آغاز شده است.
 • رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن تایید این خبر در گفتکوی اختصاصی گفت: از ساعاتی قبل برای 3 میلیون و 600 هزار بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت عیدی آغاز شده است.
 • بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ عیدی بازنشستگان یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

میزان عیدی کارکنان دولت در سال 99 اعلام شد- بهمن 99

 • بر اساس تصمیم هیأت وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 1 میلیون و پانصد هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1399 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
 • پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1399 بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

جدول میزان عیدی کارگران سال 99

 • جدول زیر میزان عیدی با احتساب حقوق پایه 1.911.270 تومان سال 99 می‌باشد.
 • رقم عیدی کارگران سال 99 از یک تا 12 ماه

جدول میزان عیدی با احتساب حقوق پایه 1.911.270 تومان سال 99

عیدی کارگران سال 99 چقدر است؟

 • با توجه به مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال1399 با افزایش 26 درصدی به یک میلیون و 911 هزار تومان رسید که با احتساب ماده واحده قانونی حداقل و حداکثر عیدی کارگران سال 99 به شرح زیر می‌باشد:

 حداقل عیدی کارگران سال 99:  3 میلیون و 820 هزار تومان

حداکثر عیدی کارگران سال 99:  5 میلیون و 730 هزار تومان 

** بنابراین عیدی کارگران سال 99 نباید کمتر از 3 میلیون و 800 هزار تومان باشد.

عیدی شامل کدام گروه از کارگران می‌شود؟

 • طبق قانون کار، کارگرانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده‌اند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت این مولفه است.
 • تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند؛ اما در این بین کارگرانی هم هستند که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین برخی از کارگران بازنشسته شده‌اند که با توجه به تاکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند.
 • مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارگری که پس از 4 ماه کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان 4 ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.

کارگران آزمایشی هم عیدی می‌گیرند

 • از سویی دیگر نیز برخی از کارگران به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند که بر اساس ماده 11 قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است.
 • بنابراین مطابق با قانون کار، این دسته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال می‌شوند.

پرداخت عیدی به کارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی

 • همچنین بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.
 • در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
 • مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.
 • همچنین بر اساس ماده 74 قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود، بنا بر این روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
 • گفتنی است؛ مبنای پرداخت عیدی پایه مزدی فرد بوده و کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران خود بدهند که به این ترتیب کف عیدی امسال 3 میلیون و 822 هزار تومان و سقف آن 5 میلیون و 731 هزار تومان است.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99 در صورت یکسال کامل

با توجه به فرومول‌های ارائه شده در جدول زیر براحتی می‌توانید میزان عیدی و پاداش سال 99 را محاسبه کنید.

حداقل دستمزد روزانه مصوب 98

505.627  ریال

میزان حداقل عیدی سال 99

حداقل دستمزد روزانه × 60

میزان حداکثر عیدی سال 99

حداقل دستمزد روزانه × 90

 

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال 99  به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل 60 روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل 90 روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی سال 99  نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

محاسبه حد اقل عیدی و پاداش سال 1399:

طبق فرمول جدول فوق حداقل عیدی سال 99 برابر است با: 505.627 * 60 = 30.337.620 ریال

حد اقل عیدی سال 99 مبلغ 3 میلیون و 33 هزار و 762 تومان است.

محاسبه حداکثر عیدی و پاداش سال 1399:

طبق فرمول جدول فوق حداکثر عیدی سال 99 برابر است با: 505.627 * 90 = 45.506.430  ریال

حداکثر عیدی سال 99 مبلغ 4 میلیون و 550 هزار و 643 تومان است.  

نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه

مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال 99 به کارکنانی که کمتر از یک سال در واحد یا کارگاه مربوطه مشغول به کار بوده‌اند، به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می‌شود.

نحوه محاسبه مبلغ عیدی 99  به نسبت تعداد ماه کارکرد با در نظرگرفتن حداقل مزد ماهیانه 15,168,822 ریال (مصوب شورای عالی کار): مزد ماهیانه ضربدر 2  تقسیم بر 12 ضربدر تعداد ماه کارکرد.

جدول جزئیات حداقل و حداکثر عیدی کارگران سال99

حداقل عیدی 3.033.762 تومان
حداکثر عیدی 4.550.462 تومان
دوماه کارکرد 505.330 تومان
سه ماه کارکرد 757.980 تومان
چهارماه کارکرد 1.010.640 تومان
پنج ماه کارکرد 1.263.300 تومان
شش ماه کارکرد 1.515.960 تومان
هفت ماه کارکرد 1.768.620 تومان
هشت ماه کارکرد 2.021.280 تومان
نه ماه کارکرد 2.273.940 تومان
ده ماه کارکرد 2.526.600 تومان
یازده ماه کارکرد 2.779.260 تومان

عیدی کارکنان دولت در سال 99

برای سال 99 طبق آنچه که در بودجه پیش‌بینی شد، دولت عیدی یک میلیون و 200 هزار تومانی را برآورد کرده بود و البته آخرین پیگیری‌ها نیز از این حکایت دارد که همچنان این رقم پابرجاست ولی در نهایت باید هیات دولت رقم عیدی را بررسی و تصویب کند که معمولا تفاوت چندانی نخواهد داشت.


 7 نکته اساسی در مورد عیدی 99

 • عیدی برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اینکه از سه برابر حداقل وزارت کاری بیشتر نشود.
 • عیدی به نسبت کارکرد به افراد تعلق میگیرد.
 • افرادی که زیر یکسال کارکرد دارند یک معافیت کامل به آن‌ها تعلق می‌گیرد.(طبق نظر دفتر فنی حسابرسی)
 • عیدی مشمول مالیات و معاف از بیمه می‌باشد.
 • چنانچه عیدی بیشتر از سقف پرداخت شود مازاد آن مشمول بیمه می‌شود.
 • عیدی و پاداش طبق ماده ۹۱ بند ۱۰ به میزان یک دوازدهم معافیت مالیاتی دارد.
 • حداقل عیدی برابر است با 3 میلیون و 33 هزار و 762 تومان و حداکثر آن  4 میلیون و 550 هزار و 643 تومان  میباشد.

ایسوس

نظر شما چیست؟