عیدی و پاداش 98

نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 99
اخبار ایران
19/01/1398 - 15:10
در این مطلب نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت اشتغال یک سال کامل و نحوه محاسبه عیدی سال 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه آموزش داده می‌شود. با ما همراه باشید.
نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال 98
اخبار ایران
24/09/1397 - 15:15
در این مطلب نحوه محاسبه عیدی سال 98 و سال 99 در صورت اشتغال یک سال کامل و نحوه محاسبه عیدی سال 98 و 99 در صورت فعالیت کمتر از یک سال در واحد مربوطه آموزش داده می‌شود. با ما همراه باشید.