اشتراک سفارشی (نسخه کاغذی)

 12 شماره نسخه کاغذی ماهنامه شبکه با پست سفارشی برای مشترکان ارسال می‌شود. 

 

قیمت: 

ریال1,200,000,

تعداد اشتراک: 

12عدد