عیدی کارگران سال 99 از یک تا 12 ماه/ میزان عیدی کارکنان دولت سال 99
16 آذر 1399
 عیدی و پاداش کارگران در سال 99 چقدر است؟
پرداخت مبلغ مشخصی از مزایای نقدی در پایان هر سال مالی که به اسفند ماه ختم می شود را تحت عنوان " عیدی پایان سال " نامگذاری کرده اند که علاوه بر کارمندان دولتی ، کلیه کارگرانی که مشمول قانون کار بوده و در یک کارگاه به دستور کارفرما مشغول به کار هستند را در بر می گیرد و کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی به کارگران خود شده اند . در ادامه به جزییات عیدی کارگران سال 99 اشاره شده است.

واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی- 16 بهمن

 • واریز عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از ساعاتی پیش (مورخ 16 بهمن 99) آغاز شده است.
 • رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن تایید این خبر در گفتکوی اختصاصی گفت: از ساعاتی قبل برای 3 میلیون و 600 هزار بازنشسته تامین اجتماعی پرداخت عیدی آغاز شده است.
 • بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ عیدی بازنشستگان یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

مطلب پیشنهادی

عیدی سال 99 کارمندان و کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت چقدر است
جدول میزان عیدی کارگران و کارکنان دولت در سال 99

جدول میزان عیدی کارگران سال 99

 • جدول زیر میزان عیدی با احتساب حقوق پایه 1.911.270 تومان سال 99 می‌باشد.
 • رقم عیدی کارگران سال 99 از یک تا 12 ماه

جدول میزان عیدی با احتساب حقوق پایه 1.911.270 تومان سال 99

جزییات عیدی و پاداش کارگران در پایان سال 99

جزییات عیدی و پاداش کارگران در پایان سال 99

عیدی کارگران سال 99 

 • بر خلاف عیدی پایان سال کارمندان دولت که همه ساله به موجب تصویب نامه هیات وزیران مبلغ آن مشخص و در خصوص کلیه کارمندان دولت به طور یکسان اعمال می شود، مبنای تعیین و پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار، ماده واحده قانون تعیین عیدی سالانه کارگران مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی است.
 • برابر ماده واحده قانون تعیین عیدی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

مطلب پیشنهادی

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1400
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1400

عیدی کارگران سال 99 چقدر است؟

با توجه به مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال1399 با افزایش 26 درصدی به یک میلیون و 911 هزار تومان رسید که با احتساب ماده واحده قانونی حداقل و حداکثر عیدی کارگران سال 99 به شرح زیر می‌باشد:

 •  حداقل عیدی کارگران سال 993 میلیون و 820 هزار تومان
 • حداکثر عیدی کارگران سال 99:  5 میلیون و 730 هزار تومان 
 • بنابراین عیدی کارگران در انتهای سال نباید کمتر از 3 میلیون و 800 هزار تومان باشد.

عیدی شامل کدام گروه از کارگران می‌شود؟

 • طبق قانون کار، کارگرانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده‌اند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت این مولفه است.
 • تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند؛ اما در این بین کارگرانی هم هستند که خواسته یا ناخواسته و به دلایل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین برخی از کارگران بازنشسته شده‌اند که با توجه به تاکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند.
 • مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش سالانه را دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کارگری که پس از 4 ماه کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان 4 ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.

کارگران آزمایشی هم عیدی می‌گیرند

 • از سویی دیگر نیز برخی از کارگران به صورت آزمایشی به کار گرفته می‌شوند که بر اساس ماده 11 قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است.
 • بنابراین مطابق با قانون کار، این دسته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال می‌شوند.

پرداخت عیدی به کارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی

 • همچنین بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.
 • در مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
 • مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.
 • همچنین بر اساس ماده 74 قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می‌شود، بنا بر این روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد، حق بن، سنوات خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش سالانه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
 • گفتنی است؛ مبنای پرداخت عیدی پایه مزدی فرد بوده و کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگران خود بدهند که به این ترتیب کف عیدی امسال 3 میلیون و 822 هزار تومان و سقف آن 5 میلیون و 731 هزار تومان است.

جزییات عیدی کارگران سال 99

 • بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی کارگران سال 99 شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال 1370، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار ، معادل 60 روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی کارگران سال 99 بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران تجاوز کند.
 • البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند نیز الزامی بوده و مبلغ عیدی پرداختی به آنان باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارگر و روزهایی که در آن محل به کار مشغول بودند محاسبه و پرداخت شود.
 • در حالی که بسیاری از کارفرمایان عیدی کارگران سال 99 را در انتهای سال پرداخت می کنند اما همه ساله فعالان و مقامات کارگری از کارفرمایان می خواهند به جهت رفاه حال خانوارهای کارگری و حفظ قدرت معیشت کارگران، مبالغ عیدی کارگران سال 99 را تا قبل از پایان سال به کارگران خود بپردازند تا از این طریق بتوانند بخشی از مایحتاج مورد نیاز خود را در زمان مناسب تهیه کنند.

آغاز واریز عیدی کارگران سال 99 با حقوق بهـمن ماه

فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره عیدی کارگران سال 99 گفت:

 • معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا 20اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.
 • بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی کارگران سال 99 در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران ،عیدی کارگران سال 99 را هم می‌پردازند.
 • به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمانها و شرکت‌ها پرداخت عیدی کارگران سال 99 را بهمن ماه انجام می‌دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی‌ها، تراکنش‌های مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و با توجه به مشکلات معیشتی کارگران, پرداخت عیدی شاید کمکی برای آنها در پایان سال باشد.  بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

1607870047_0.gif

ایسوس

نظر شما چیست؟