زمان پرداخت عیدی کارگران در سال 1401
27/09/1401 - 14:10
عیدی کارگران سال 1401 چقدر است؟
بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 1401 را اعلام شد.

1606683296_1_0.gif

عیدی کارگران برای یک سال چقدر است؟

بر اساس ماده واحده قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار:

  • حداقل معادل 60 روز است.
  •  حداکثر 90 روز است.

این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود.

طبق این قانون تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

رقم عیدی کارگران در سال 1401 چقدر است؟

نحوه محاسبه عیدی دستمزد روزانه مصوب امسال ضرب در 60 روز است که دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان است ودر ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.

 حداقل عیدی کارگران 8.359.500 تومان = (روز) 60× 139.325 تومان (حداقل مزد روزانه)

 حداکثر عیدی کارگران 12.539.250 تومان = (روز) 90× 139.325 تومان (حداقل مزد روزانه)

 حداقل عیدی کارگران 8 میلیون و 359 هزار و 500 تومان است.

 حداکثر عیدی کارگران 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان است.

محاسبه عیدی کارگرانی که کمتر از یکسال کار کرده‌اند

برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم بر اساس 60 روزکار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود.

  • به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد 2 ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضرب در 2 تقسیم بر 12 و ضرب در تعداد ماه کارکرد)
  • بر این اساس حداقل عیدی کارگری با هفت ماه کار برابر است با 4 میلیون و 876 هزار و 375 تومان است.
  • حداکثر عیدی کارگری با هفت ماه کار 6 میلیون و 257 هزار و 314 هزار تومان است.

زمان پرداخت عیدی کارگران در سال 1401

  • در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی مشخص نشده است، بر اساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در 2 ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

حداقل دستمزد ماهانه و حداقل دستمزد روزانه کارگران چقدر است؟

دولت سیزدهم دستمزد کارگران را در سال 1401، 57.4 درصد افزایش داد بر این اساس:

  • حداقل دستمزد ماهانه 4 میلیون و 179 هزار 750 تومان است.
  •  حداقل دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان است.

بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران 6 میلیون و 433 هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری عنوان شد.

جدول میزان عیدی کارگران از یک تا 12 ماه در سال 1401 

عیدی کارگران از یک تا 12 ماه در سال 1401 

 حداقل عیدی کارگران (12 ماه کارکرد)

8.359.500 تومان

 حداکثرعیدی کارگران (12 ماه کارکرد و بیشتر)

12.539.250 تومان

یک ماه کارکرد

696 هزار و 625 تومان
2 ماه کارکرد

1 میلیون و 393 هزار و 250 تومان

3 ماه کارکرد

2 میلیون و 89 هزار و 875 تومان

4 ماه کارکرد

2 میلیون و 786 هزار و 500 تومان

5 ماه کارکرد

3 میلیون و 483 هزار و 125 تومان

6 ماه کارکرد

4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان

7 ماه کارکرد

4 میلیون و 876 هزار و 375 تومان

8 ماه کارکرد

5 میلیون و 573 هزار تومان

9 ماه کارکرد

6 میلیون و 269 هزار و 625 تومان

10 ماه کارکرد

6 میلیون و 966 هزار و 250 تومان

11 ماه کارکرد

7 میلیون و 662 هزار و 875 تومان

 

ایسوس

نظر شما چیست؟