20/03/1398 - 19:38
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98
جداول همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه در روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 98 ابلاغ و احکام بازنشستگان تحت پوشش از شامگاه همان روز صادر گردید و این موضوع اساس طرح شبهات و سوالاتی برای برخی از مشترکین این صندوق شده است که در این مطلب به پاسخ این سوالات و ذکر مثالی از چگونگی افزایش حقوق بازنشستگی در سال 98 می‌پردازیم.

حقوق بازنشستگان کشوری براساس ابلاغ سازمان محترم برنامه و بودجه کشور در دو بخش و برای مجموعاً یک میلیون و 424 هزار و 111 رکورد ثبت شده، به صورت زیر افزایش یافته است:

اساس افزایش حقوق سنواتی 18 درصد بوده که از مبلغ  440 هزار تومان کمتر نباشد

در این گروه، تعداد 183 هزار و 565 نفر معادل 12.87 درصد جمعیت بازنشستگان کشوری هستند که حقوق بازنشستگی سال 1397 آن ها بیش از افزایش‌های ناشی از امتیاز جداول 109 و 110 می باشد و صرفا 18 درصد به آن‌ها تعلق می گیرد و میانگین حقوق سال 1398 آن‌ها به 39.281.647 ریال افزایش یافته است. بنابراین، حقوق بازنشستگان در این گروه 440 هزار تومان به بالا افزایش یافته است.
تعدادی از حقوق‌بگیران نیز که به لحاظ سنوات کمتر از 30 سال (معمولا کمتر از 15 سال) به علت فوت یا از کار افتادگی مشمول دریافت حقوق شده اند با توجه به شرایط تعریف شده در مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و قلت سنوات حقوق آن‌ها، براساس سنوات برقرار شده که در محاسبه، این افزایش مشمول 18 درصد و حداقل حقوق 15.875.000 ریال شده است.

 افزایش همسان‌سازی بین 24 تا 40 درصد متغیر است

در این گروه، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری مشمول که یک میلیون و 186 هزار و 454 نفر معادل 83.19 درصد جمعیت بازنشستگان کشوری هستند به 26.929.964 ریال افزایش یافته است. این افزایش به طور میانگین 6.663.148 ریال است.
از آنجایی که پس از صدور احکام یکی از بیشترین سوالات مطرح شده چگونگی افزایش حقوق بازنشستگی در بخش همسان‌سازی بازنشستگان مطرح شده است، در ابتدا جدول مرحله سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری (سال 1398) موضوع افزایش امتیازات جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری (با ضریب 2120) و سی سال خدمت ارائه می‌شود:


 در این جدول امتیازات مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در چهار گروه شغلی یعنی گروه 20 گانه شغلی، گروه 8 گانه قضات، پنجگانه هیات علمی و همچنین گروه مقامات ذکر شده است. براساس ضوابط و قوانین موجود و همچنین جدول همسان‌سازی و گروه‌های شغلی ذکر شده در بالا، روش محاسبه حقوق بازنشستگی به صورت زیر خواهد بود:


 لازم به ذکر است که چگونگی افزایش حقوق بازنشستگی برای هر فرد بازنشسته یا موظف براساس عوامل مختلفی چون سابقه بالای 30 سال، مناطق جنگی، گروه شغلی، طبقه شغلی، سنوات خدمت، پست مدیریتی و .. متفاوت بوده و روش محاسبه آن تفاوت دارد و برای هر فرد به صورت جداگانه باید مورد محاسبه قرار گیرد و لزوماً دو فرد با سابقه بازنشستگی یکسان و یک گروه شغلی، حقوق بازنشستگی یکسانی دریافت نخواهند کرد. با توجه به موارد بالا و برای درک بهتر چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، روش محاسبه یک نمونه حکم بازنشستگی در زیر بیان می شود:

1-ابتدا محاسبه افزایش 18 درصد:

25.826.679 ریال = 18% × 21.887.016 ریال (حقوق سال 97)

2-سپس براساس همسان‌سازی و طبق جداول بالا و امتیازهای متعلقه عمل می‌شود

برای نمونه:  گروه 12 / پست سازمانی: معاون اداره / خدمت اداری مناطق جنگی: 719 روز/ سابقه 30 سال

27.123.280 = 2120 × 12794 جدول همسان‌سازی
1.356.164 = 5%
529.264 = 360 / 719 × 265.000 = 2120 × 125

 بنابراین، با جمع افزایش‌های بالا در مجموع حقوق این بازنشسته برابر است با: 29.008.708 ریال

ایسوس

نظر شما چیست؟