همسان سازی حقوق بازنشستگان

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری در سال 98
اخبار ایران
20/03/1398 - 19:38
جداول همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه در روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 98 ابلاغ و احکام بازنشستگان تحت پوشش از شامگاه همان روز صادر گردید و...
جزئیات افزایش حقوق 2 مرحله‌ای بازنشستگان کشوری
اخبار ایران
31/01/1398 - 14:25
افزایش 2 مرحله‌ای حقوق بازنشستگان کشوری گام ابتدایی خود را طی کرد و اولین حقوق بازنشستگان کشوری با افزایش 2 مرحله‌ای در فروردین ماه 98 واریز شد. جزئیات افزایش 2 مرحله‌ای حقوق بازنشستگان کشوری ذر سال...