میزان افزایش حقوق 98

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 98
01 دى 1397
میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارگران در سال 98 و بررسی میزان افزایش حداقل حقوق سال‌های مختلف نسبت به نرخ تورم آن‌سال تیترهایی هستند که در این مطلب می‌خوانید. برای آشنایی با نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارگر و کار فرما در سال 98 ادامه مطلب را مطالعه کنید.
اشتراک در میزان افزایش حقوق 98
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال