مالیات پلکانی حقوق سال 98
19 فروردين 1398
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 98
برای آموزش نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 98، مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 98، محاسبه مالیات پلکانی حقوق سال 98 و آشنایی با اقلام مشمول حقوق و درآمد سال 98 و سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی سال 98 ادامه مطلب را مطالعه کنید.

طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد حقوقی که مشمول این نوع مالیات می‌شود عبارت است از:
«درآمدی كه شخص حقيقی در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقی يا حقوقی) در قبال تسليم نيروی كار – خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.»
کسر مبلغ مالیات از درآمد یا حقوق دریافتی ماهیانه دارای شرایط و محاسبه مشخصی می‌باشد که در ادامه به صورت کامل به آن پرداخته شده.

مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران 98

برای کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در بند الف از تبصره 6 قانون بودجه 98 کل کشور الگوی کسر مالیات به صورت زیر تعریف شده است.

جدول پلکانی مالیات حقوق و درآمد کارگران 98

نحوه ی محاسبه مالیات حقوق ۹۸ کارگران

مالیات پلکانی حقوق سال 98

نکته دیگر این بند از تبصره 6 آن است که حقوق بیشتر از ماهانه 2 میلیون و  750 هزارتومان به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. بر مبنای تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که بدون تغییر در صحن علنی به تصویب رسید، 5 پله برای مالیات حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده که شامل مالیات 10 تا 35 درصد است.
پله اول مالیات پلکانی حقوق سال 98 یعنی حقوق و دستمزد تا یک و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی (ماهانه تا 4 میلیون و 125 هزار تومان) که 10 درصد مالیات به آن تعلق می‌گیرد.
در پله دوم مالیات پلکانی حقوق سال 98، حقوق دستمزد یک و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی تا دو ونیم برابر یعنی ماهانه از 4 میلیون و 125 هزار تومان تا 6 میلیون و 875 هزار تومان مشمول مالیات 15 درصدی می‌شود.
در پله سوم مالیات پلکانی حقوق سال 98، مالیات حقوق دو و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی تا 4 برابر یعنی ماهانه از 6 میلیون و 785 هزار تومان تا 11 میلیون تومان، 20 درصد تعیین شده است.
در پله چهارم مالیات پلکانی حقوق سال 98 نیز به حقوق 4 برابر سقف معافیت مالیاتی تا 6 برابر یعنی ماهانه از 11 میلیون تومان تا 16 میلیون و 500 هزار تومان، مالیات 25درصد تعلق می‌گیرد. همچنین حقوق مازاد 6 برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی بالای ماهانه 16 میلیون و 500 هزار تومان مشمول مالیات 35 درصد می‌شود. البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس، دو پله برای مالیات بر حقوق در نظر گرفته بود که نمایندگان علاوه‌بر تغییر سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، پله‌های مالیاتی را نیز شفاف‌تر کردند.

مثالی برای شفاف‌تر شدن محاسبه مالیات پلکانی حقوق سال 98

اگر حقوق کارگری ماهانه 6,55,000 ریال باشد با توجه به معافیت 2,750,000 ریال مازاد بر این مبلغ تا 4,125,000 ریال مشمول 10 درصد است یعنی 137,500 و مازاد بر 4,125,000 تا حقوق مشمول 20 درصد .

جدول محاسبه مالیات پلکانی

 اقلام حقوق و درآمد سال 98 که مشمول مالیات می‌شوند

اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم به ترتیب زیر هستند:
درآمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت‌ها مقرر در این قانون.
درآمد غیر نقدی مسکن، اتومبیل و سایر مزایا.

معافیت مالیاتی در سال 98

درآمدهایی از حقوق کارگران در سال 98 که معاف از مالیات است

طبق ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر از مالیات حقوق کارگران معاف هستند :
– سنوات پایان خدمت
– خسارت اخراج و بازخرید خدمت
– حق سنوات
– حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
– هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل
– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
– مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
– عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
– منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
– مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می‌شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی سال 98

با توجه به تغییرات سالانه حقوق و درآمد کارگران و کارمندان در خود قانون مالیات‌های مستقیم این مبلغ به صورت ریالی مشخص نشده است. طبق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در قانون بودجه سنواتی هر سال با لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی تصویب می شود. مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان نیز در بند 1 تبصره 6 قانون بودجه 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21مجلس شورای اسلامی مشخص و تصویب شده است.
در این قانون مالیات حقوق 98 کارگران و کارمندان سالیانه مبلغ 330,000,000 ریال (سی صد و سی میلیون ریال) تعیین شده است.
مفهوم سقف مالیاتی حقوق 98 این است که اگر درآمد حقوق سالیانه یک فرد از مبلغ 330 میلیون ریال بیشتر باشد باید برای درآمد حقوق مازاد بر آن طبق الگویی که برای مالیات بر درآمد حقوق اعلام می‌شود مبلغ مالیات از حقوق کارگر یا کارمند کسر شده و به عنوان مالیات پرداخت شود.
چون حقوق کارگران و کارمندان ماهیانه پرداخت می شود بنابراین معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق نیز از تقسیم مبلغ فوق بر 12 محاسبه و معیار پرداخت مالیات درآمد حقوق کارگران و کارمندان در نظر گرفته می‌شود.


برای آشنایی بیشتر با قوانین مالیاتی کشور می‌توانید فایل «قـانـون مالیات‌های مستقیم» که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تنظیم شده است را دانلود و مطالعه کنید.

فایل پیوست: 

پیوستاندازه
PDF icon قـانـون مالیات‌های مستقیم1.91 مگابایت

برچسب: 

مطالب پربازدید

توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال