19/03/1398 - 20:00
همه چیز درباره پاداش پایان خدمت بازنشستگان
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1398؛ پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال 98 تعیین و در ازای 30 سال خدمت اختصاص خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در ادامه می‌خوانید.

1606683296_1_0.gif

تصویب پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

«محمد مهدی مفتح» در حاشیه جلسه علنی روز - یکشنبه 97/11/7- مجلس با تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق افزود: مقرر شد پاداش پایان خدمت مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق مزایا در ازای هر سال باشد و در ازای 30 سال خدمت اختصاص یابد.

به گفته وی، مقرر شد همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ برای کسانی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار بگیرند. همچنین مقرر شد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی همانند سایر کارکنان آن دستگاه باشد و نتوانند تسهیلات و وام بانکی با شرایط سهل تر و یا ارقام بیشتری دریافت کنند. همچنین در راستای کمک به عزیزانی که در شورای حل اختلاف خدمت می‌کنند، مقرر شد دولت و مرکز شورای حل اختلاف اجازه داشته باشند حق بیمه معوق کارکنان شورای حل اختلاف را از سال ۸۷ تا ۹۱ بپردازند و سازمان بیمه اجتماعی هم با دریافت این حق بیمه آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

طبق مصوبات دیگر نیز مقرر شد پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگان قوای سه گانه و افرادی که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده‌اند در سال ۹۸ ممنوع است و در صورت اقدام به عنوان تصرف در اموال دولتی تلقی می‌شود. طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه فعالیت بازنشستگانی که بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته شده‌اند در نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات اقتصادی نیروهای مسلح و هر دستگاه اجرایی دیگر ممنوع است و در هیأت مدیره این شرکت‌ها هم نمی‌توانند کار کنند.

پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگی از ابتدای سال ۹۸ به آن دسته از کارکنان قوای سه گانه که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده‌اند ممنوع باشد یعنی کارمندان و مدیرانی که در قوای سه گانه پاداش پایان خدمت دریافت کرده اند به جز حقوق بازنشستگی نباید دریافت دیگری از این دستگاه داشته باشند.

پرسش‌های متداول درباره پاداش پایان خدمت

پاداش پایان خدمت چگونه پرداخت می شود؟

  • به استناد مصوبه مورخ 6/9/1387 هیئت محترم وزیران که طی نامه شماره 384/169303 مورخ 20/9/1387 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را از منابع داخلی خود پرداخت نمایند.

وظیفه بگیران جهت دریافت پاداش بازنشستگی قبل از 79 چگونه احراز هویت می شوند؟

  • به دو صورت انجام می شود حضور در نمایندگی های صندوق وتکمیل نمودن فرم مخصوص و احراز هویت در سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری .

آیا پاداش پایان خدمت  قبل ازسال 79 به ورثه بازنشستگانی که فوت کرده و مستمری بگیر ندارند ولی وارث دارند تعلق می گیرد؟

  • خیر پرداخت پاداش پایان خدمت به موجب قانون پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی انجام گردیده و به استناد تبصره 2 ماده 1 قانون اعلامی در صورت فوت مستخدم بازنشسته پاداش پایان خدمت به وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری (وظیفه بگیری که حقوقش جاری باشد) تعلق می گیرد لذا قانون فوق الذکر اجازه پرداخت آن را به احدی از سایر وراث (موضوع قانون مدنی )نداده است.

چرا پاداش پایان خدمت قبل از سال 79 بعضی از مستمری بگیران در شهرستانها هنوز پرداخت نشده است؟

  • پاداش پایان خدمت قبل از سال 79 در شهریور ماه سال 1389 پرداخت گردیده و هر ورثه ای که در مرحله پرداخت پاداش جزء وظیفه بگیران بوده باشد پاداش وی نیز تاکنون پرداخت شده است در غیر این صورت برای اطلاع می توانند به نمایندگی این صندوق در استان ذیربط مراجعه و پیگیری نمایند.

چرا به بازنشستگانی که ورثه حقوق بگیر ندارند ، پاداش قبل ازسال 79 پرداخت نمی گردد؟

  • با عنایت به اینکه حق برخورداری از ما به التفاوت پاداش پایان خدمت برای بازنشستگان قبل از سال 1379 در اجرای تصویب نامه شماره 43737/97542 ه مورخ 9/10/1388 هیات وزیران با اشاره به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 ایجاد گردید و با توجه به مصوبه مورخ 24/11/1389 کمیسیون فنی و حقوقی و پاسخ واصله از امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اساسا بازنشستگان و موظفینی که بعد از مصوبه یاد شده (بعد از تاریخ 9/10/1388) فوت شده اند مشمول پاداش پایان خدمت خواهند بود و پاداش آنان نیز صرفا در حق ورثه موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری ایشان (اعم از اینکه وظیفه بگیر بوده یا نبوده اند) قابل پرداخت می باشد.

ایسوس

نظر شما چیست؟