راهنمای کاربردی آشنایی با نام‌پای (numpy) و نحوه استفاده از آن
نام‌پای (NumPy) یک کتاب‌خانه پایتون است که برای انجام عملیات علمی و محاسبات عددی استفاده می‌شود. NumPy مخفف عبارت "Numerical Python" است. این کتاب‌خانه در پردازش داده‌ها و بررسی داده‌های علمی بسیار قدرتمند است و از آن برای انجام محاسبات ماتریسی، محاسبات عددی، تبدیل سری فوریه، عملیات ریاضی و آماری و سایر کاربردهای علمی استفاده می‌شود.

کاربرد اصلی نام‌پای چیست؟

با استفاده از NumPy، می‌توانید با مجموعه ‌داده‌های چند بعدی کار کنید و عملیات ماتریسی و برداری را انجام دهید. همچنین، NumPy دارای تعداد زیادی توابع پیش‌فرض برای محاسبات آماری و ریاضی مانند میانگین، واریانس، انحراف معیار و محاسبه تابع های توزیع احتمال است.

NumPy به عنوان یکی از کتاب‌خانه‌های پایه در بسیاری از پروژه‌های علمی و محاسباتی استفاده می‌شود و به دلیل سرعت و کارایی بالا، برای دانشمندان داده، محققان و دانشجویانی که با کلان داده‌ها سر و کار دارند بسیار مفید است.

به طور کلی، NumPy یک کتاب‌خانه پایتون است که برای پردازش داده‌های علمی و محاسبات عددی طراحی شده است. در NumPy، داده‌ها به صورت آرایه‌های چند بعدی (ndarray) نگهداری می‌شوند که قابلیت انجام عملیات سریع و بهینه بر روی آن‌ها را فراهم است.

NumPy به دلیل این قابلیت‌های بالا، در بسیاری از زمینه‌های علمی و محاسباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در علوم پزشکی، آمار، فیزیک، ریاضیات، علوم رایانه و غیره از NumPy استفاده می‌شود. از دیگر ویژگی‌های NumPy می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  قابلیت انجام عملیات ماتریسی و برداری با سرعت بالا
 •  قابلیت انجام عملیات ریاضی و آماری مانند محاسبه میانگین، واریانس، انحراف معیار و غیره
 •  قابلیت انجام تبدیل فوریه (FFT) بر روی داده‌های صوتی و تصویری
 •  قابلیت ایجاد داده‌های تصادفی با توزیع‌های مختلف
 •  قابلیت انجام تحلیل داده‌های گسترده
 •  قابلیت ایجاد مجموعه ‌داده‌های چند بعدی با ابعاد مختلف

به طور کلی، NumPy به عنوان یکی از کتاب‌خانه‌های پایه در پردازش داده‌های علمی و محاسباتی شناخته شده است و در بسیاری از پروژه‌های علمی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های NumPy

NumPy یک کتابخانه پایتون برای پردازش داده‌های علمی و عملیات ماتریسی است. برخی از ویژگی‌های این کتابخانه عبارتند از:

 • آرایه های چند بعدی: NumPy به کاربران اجازه می‌دهد تا آرایه‌هایی با اندازه و ابعاد مختلف از جمله ماتریس‌ها و بردارها را ایجاد کنند و با آن‌ها کار کنند.
 • عملیات ماتریسی و برداری: NumPy به عملیات ماتریسی و برداری پشتیبانی می‌کند و توابعی برای ضرب ماتریسی، ترانهاده، معکوس، دترمینان و سایر عملیات ماتریسی فراهم می‌کند.
 • پردازش داده های بزرگ: NumPy به کاربران امکان پردازش داده های بزرگ را با سرعت بالا می‌دهد. این کتابخانه به صورت بهینه‌سازی شده برای پردازش داده‌های بزرگ طراحی شده است.
 • پشتیبانی از توابع آماری: NumPy توابع آماری مختلفی را برای پردازش داده های علمی و آماری فراهم می‌کند، از جمله میانگین، واریانس، انحراف معیار و تابع توزیع نرمال.
 • سازگاری با کتابخانه های دیگر: NumPy با بسیاری از کتابخانه های دیگر در پایتون مانند Pandas، SciPy و Matplotlib سازگاری دارد و به صورت پیش فرض با آن‌ها هماهنگی خوبی دارد.
 • کد قابل خواندن: NumPy به کاربران اجازه می‌دهد که کد قابل خواندی و قابل فهمی برای پردازش داده های خود ایجاد کنند.
 • قابلیت های پیشرفته: NumPy به کاربران امکانات پیشرفته‌ای مانند پردازش توزیع‌های احتمال، پردازش تصویر و پردازش سیگنال را فراهم می‌کند.

در کل، NumPy یکی از قدرتمندترین کتابخانه های پایتون برای پردازش داده های علمی و محاسباتی است و به صورت گسترده در زمینه های مختلفی از جمله علوم مهندسی، فیزیک، آمار و علوم داده ها استفاده می‌شود.

چگونه از numpy استفاده کنیم؟

برای استفاده از NumPy، ابتدا باید آن را در پروژه خود وارد کنید. برای این کار، می‌توانید از دستور import استفاده کنید. به طور مثال:

import numpy as np

در اینجا، NumPy با نام np وارد شده است.

حال می‌توانید از توابع و قابلیت‌های NumPy استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید یک آرایه دوبعدی با استفاده از تابع np.array ایجاد کنید:

import numpy as np

arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

print(arr)

این کد، یک آرایه دو بعدی با ابعاد x3 ایجاد می‌کند و آن را در متغیر arr ذخیره می‌کند و سپس آن را چاپ می‌کند.

همچنین، می‌توانید از توابع NumPy برای انجام عملیات ریاضی و آماری روی داده‌های خود استفاده کنید. برای مثال، میانگین و واریانس یک آرایه را می‌توانید با استفاده از توابع np.mean و np.var محاسبه کنید:

import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])

mean = np.mean(arr)

variance = np.var(arr)

print("Mean:", mean)

print("Variance:", variance)

این کد، میانگین و واریانس آرایه arr را محاسبه کرده و آن‌ها را چاپ می‌کند. در اینجا، توابع np.mean و np.var به ترتیب میانگین و واریانس داده‌ها را محاسبه می‌کنند. با استفاده از توابع NumPy، می‌توانید بسیاری از عملیات‌های ریاضی و آماری را روی داده‌های خود انجام دهید.

آیا می‌توانیم با NumPy آرایه‌های بزرگتری از دو بعدی ایجاد کنیم؟

پاسخ مثبت است. با NumPy می‌توانید آرایه‌هایی با بعد بیشتر از دو بعد ایجاد کنید. به عنوان مثال، می‌توانید یک آرایه سه بعدی با استفاده از تابع np.array ایجاد کنید:

import numpy as np

arr = np.array([[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]])

print(arr)

این کد، یک آرایه سه بعدی ایجاد می‌کند و آن را در متغیر arr ذخیره می‌کند و سپس آن را چاپ می‌کند.

همچنین، می‌توانید با استفاده از توابع NumPy، آرایه‌های با بعد بیشتر از سه بعد نیز ایجاد کنید. به طور کلی، NumPy قابلیت ایجاد آرایه‌های چند بعدی با ابعاد مختلف را فراهم می‌کند.

در ارتباط با آرایه‌های با بیشتر از دو بعد باید مراقب باشید که به راحتی قابل خواندن و نمایش نیستند و باید با توجه به نیاز خود، روش‌هایی برای نمایش آن‌ها پیدا کنید. همچنین، دقت کنید که هرچه بعد آرایه‌ها بیشتر می‌شود، حافظه بیشتری را مصرف می‌کنند.

آیا می‌توانیم با NumPy عملیات‌های ماتریسی را انجام دهیم؟

یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های NumPy، امکان انجام عملیات ماتریسی و برداری با سرعت بالا است. برای مثال، می‌توانید دو ماتریس را با استفاده از تابع np.dot ضرب کنید:

import numpy as np

matrix1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])

matrix2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])

result = np.dot(matrix1, matrix2)

print(result)

 

این کد، دو ماتریس ایجاد می‌کند، آن‌ها را با استفاده از تابع np.dot ضرب می‌کند، و نتیجه را در متغیر result ذخیره کرده و آن را چاپ می‌کند.

همچنین، NumPy امکانات دیگری برای عملیات ماتریسی نیز فراهم می‌کند، مانند تابع np.transpose برای ترانهادن یک ماتریس و توابع np.linalg.inv و np.linalg.det برای محاسبه معکوس و دترمینان یک ماتریس.

با استفاده از قابلیت‌های NumPy در ارتباط با انجام عملیات ماتریسی می‌توانید در پردازش داده‌های علمی و محاسباتی و بسیاری از مسائل از کتاب‌خانه فوق استفاده کنید و عملیات ریاضی را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهید.

تفاوت NumPy و پانداس چیست؟

NumPy و پانداس (Pandas) دو کتابخانه محبوب در پایتون برای کار با داده‌های علمی و عملیات ماتریسی هستند. با این حال، هر دو کتابخانه قابلیت‌های متفاوتی دارند و برای کاربردهای مختلف به کار می‌روند.

NumPy به عنوان یک کتابخانه پایه در پردازش داده‌های علمی و ریاضی شناخته می‌شود. این کتابخانه، شیوه‌ای برای ایجاد و مدیریت آرایه‌ها و ماتریس‌ها در پایتون فراهم می‌کند و قابلیت‌های ماتریسی و برداری را به طور کامل پشتیبانی می‌کند. NumPy علاوه بر این، به عنوان یک کتابخانه پایه برای بسیاری از کتابخانه‌های دیگر در پایتون نیز استفاده می‌شود.

پانداس (Pandas) یک کتابخانه بسیار قدرتمند برای کار با داده های جدولی است. این کتابخانه، به کاربران این اجازه را می‌دهد که با داده‌های جدولی بزرگ و پیچیده کار کنند، آن‌ها را تفکیک و تحلیل کنند و با استفاده از توابع مختلفی مانند توابع تحلیلی و توابع تغییر شکلی، داده‌‌های خود را آماده تحلیل کنند. پانداس به کاربران امکانات پیشرفته‌ای مانند ادغام داده، ترکیب داده‌ها، تحلیل گروهی، تحلیل زمانی و محاسبات آماری را فراهم می‌کند.

در کل، NumPy برای کار با ماتریس‌ها و داده‌های علمی بسیار مناسب است، در حالی که پانداس برای کار با داده‌های جدولی و تحلیل آن‌ها توصیه می‌شود. هر دو کتابخانه محبوب هستند و می‌توان با استفاده از آن‌ها بسیاری از مسائل مربوط به داده‌ها را حل کرد.

مزایای استفاده از کتابخانه نامپای

استفاده از کتابخانه NumPy برای پردازش داده‌های علمی و محاسباتی دارای مزایای زیادی است. در زیر به برخی از این مزایا اشاره می‌کنیم:

 • سرعت بالا: NumPy برای عملیات ماتریسی و برداری دارای الگوریتم‌های بهینه‌سازی شده است که باعث می‌شود عملیات‌های ماتریسی و برداری با سرعت بسیار بالا انجام شود.
 • کارآیی بالا: NumPy با استفاده از آرایه‌های چند بعدی، امکان پردازش کلان داده‌ها را فراهم می‌کند. این کتابخانه به صورت بهینه‌سازی شده برای پردازش کلان داده‌ها طراحی شده است و می‌تواند کلان داده‌ها را به سرعت و با کارآیی بالا پردازش کند.
 • پشتیبانی از عملیات ماتریسی: NumPy علاوه بر این که امکانات برداری را پشتیبانی می‌کند، توابع بسیاری جهت انجام عملیات ماتریسی مانند ضرب ماتریسی، ترانهاده، معکوس، دترمینان و ... را نیز فراهم می‌کند.
 • سازگاری با کتابخانه‌های دیگر: NumPy برای پردازش داده‌های علمی در پایتون بسیار شناخته شده است و به صورت پیش فرض با بسیاری از کتابخانه‌های پردازش داده دیگر نظیر Pandas، SciPy و Matplotlib سازگاری دارد.
 • کد قابل خواندن: NumPy کد قابل خواندی دارد و می‌تواند به وسیله آن به آسانی آرایه‌ها و ماتریس‌های مختلف را ایجاد و مدیریت کنید.

در کل، NumPy یکی از قدرتمندترین کتاب‌خانه‌های پایتون برای پردازش داده های علمی و محاسباتی است و با استفاده از این کتاب‌خانه می‌توانید عملیات های پیچیده داده های خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهید.

آیا باید از NumPy استفاده کنم یا پانداس؟

استفاده از NumPy و پانداس به دلیل قابلیت‌ها و ویژگی‌های مختلف‌شان، بسته به شرایط و نیازهای شما متفاوت است. در زیر به برخی از مواردی که باعث می‌شود از NumPy یا پانداس استفاده کنید، اشاره می‌کنیم:

استفاده از NumPy مناسب است:

 •  برای عملیات ماتریسی و برداری
 •  برای پردازش داده‌های علمی و محاسباتی با حجم بزرگ
 •  برای پردازش تصویر و سیگنال
 •  برای پردازش داده‌های چند بعدی
 •  برای انجام محاسبات ماتریسی پیچیده و پردازش داده های عددی با سرعت بالا

استفاده از پانداس مناسب است:

 •  برای پردازش داده‌های جدولی
 •  برای کار با داده‌های سلسله مراتبی و داده‌های با ساختار بلند مدت
 •  برای کار با داده‌های مرتبط با آمار و علم داده‌ها
 •  برای ایجاد و مدیریت داده‌های موجود در پایگاه داده‌ها

در واقع، NumPy به عنوان یک کتابخانه پایه برای پردازش داده‌های علمی و محاسباتی در پایتون شناخته شده است و پانداس به عنوان یک کتابخانه برای کار با داده‌های جدولی و سلسله مراتبی. اما می‌توانید این دو کتابخانه را با هم ترکیب کنید و از آن‌ها به عنوان یک بسته کامل برای پردازش داده‌های علمی و آماری استفاده کنید.

آیا یادگیری NumPy آسان است؟

یادگیری NumPy برای کسانی که با مفاهیم عمومی برنامه‌نویسی و ریاضیات آشنایی دارند، نسبتا آسان است. اما برای کسانی که با مفاهیم برنامه‌نویسی و ریاضیات آشنایی کمتری دارند، ممکن است در ابتدا کمی سخت باشد.

در ابتدا، برای شروع کار با NumPy، شما باید با مفاهیم پایه آن مانند آرایه‌ها، ابعاد، نوع داده‌ها و عملیات آرایه‌ها آشنا شوید. سپس، باید با توابع مختلف NumPy برای عملیات ماتریسی، محاسبات آماری و پردازش سیگنال و تصویر آشنا شوید.

اما با وجود این، NumPy یک کتابخانه بسیار قدرتمند و گسترده است و نیاز به یادگیری مفاهیم پیشرفته‌تری برای استفاده بهینه از آن دارد. بنابراین، برای یادگیری کامل NumPy، شما باید به صورت مداوم تمرین کنید و با استفاده از منابع آموزشی مختلف مانند کتاب‌ها، ویدئوها و دوره‌های آموزشی، مهارت خود را افزایش دهید.

ماهنامه شبکه را از کجا تهیه کنیم؟
ماهنامه شبکه را می‌توانید از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و نیز از دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه نمائید.

ثبت اشتراک نسخه کاغذی ماهنامه شبکه     
ثبت اشتراک نسخه آنلاین

 

کتاب الکترونیک +Network راهنمای شبکه‌ها

 • برای دانلود تنها کتاب کامل ترجمه فارسی +Network  اینجا  کلیک کنید.

کتاب الکترونیک دوره مقدماتی آموزش پایتون

 • اگر قصد یادگیری برنامه‌نویسی را دارید ولی هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارید اینجا کلیک کنید.

ایسوس

نظر شما چیست؟