تجربه آرامش و تنهایی
گالری عکس: خانه‌هایی در دِل جنگل برای فرار از هیاهوی زندگی شهری
بدون شک برای هر شهروندی زمانی پیش آمده که دوست داشته تا از تکنولوژی و هیاهوی حاکم بر شهر فاصله گرفته و بدون هر نوع امکانات ارتباطی و فناورانه، مدتی را در آسایش و سکوت زندگی کنید. شرکت Getaway ادعا کرده که می‌تواند این درخواست شما را به شکل موقتی انجام دهد. این شرکت کابین‌ها و خانه‌های کوچک چوبی را طراحی می‌‌کند تا به شهروندان در گذراندن تعطیلات در آرامش و در کنار طبیعت کمک کند. این "میکروخانه‌ها" کمتر از دو ساعت از شهرهای بوستون و نیویورک فاصله دارد. شما را به دیدن این میکروخانه‌ها در دل طبیعت که به سفارش گروهی از دانشجویان دانشگاه هاروارد ساخته شده، دعوت می‌کنیم:

امروزه زندگی در شهرها جدای از مزایایش، چالش‌هایی را هم برای جمعیت شهری پدید آورده است. ترافیک، ازدحام جمعیت و سر‌و‌صدا برجسته‌ترین مشکلات جامعه شهرنشینی امروز است. بدون شک برای شما هم زمانی پیش آمده که دوست دارید از تکنولوژی و هیاهوی حاکم بر شهر فاصله گرفته و بدون هر نوع امکانات ارتباطی و فناورانه، مدتی را در آسایش و سکوت زندگی کنید.

اما شرکت Getaway ادعا کرده که می‌تواند این درخواست شما را به شکل موقتی انجام دهد. این شرکت کابین‌ها و خانه‌های کوچک چوبی را طراحی می‌‌کند تا به شهروندان در گذراندن تعطیلات در آرامش و در کنار طبیعت کمک کند. این "میکروخانه‌ها" کمتر از دو ساعت از شهرهای بوستون و نیویورک فاصله دارد. در ادامه می‌توانید این میکروخانه‌ها را ببینید:

 

برچسب: