امید توکلی از طراحی سامانه پایش خبر داد
طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای فناوری
امید توکلی، رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: "سامانه پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی با هدف تدوین یک مدل پایش برای ستادهای توسعه فناوری در حال تهیه و تدوین است. در طراحی و تدوین این سامانه، از شاخص‌های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی استفاده شده و با اجرای این طرح امکان پایش و ارزیابی دقیق، سریع و آسان تر طرح‌های توسعه فناوری تحقق می‌یابد و مدیران بینش و دید کامل تری نسبت به روند اجرای طرح ها پیدا می‌کنند."

1606683296_1_0.gif

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی خاطرنشان کرد: ستادها به منظور تحقق اهداف، راهبرد‌ها و اقدامات ملی اشاره شده در سند، نیازمند پایش و ارزیابی از عملکرد نهادهای حقوقی مرتبط هستند و در واقع بدون پایش و ارزیابی، بررسی عملکرد ستاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای سند عملا غیر ممکن است و به دنبال آن سیاست‌های اتخاذی به صورت مبهم صورت می‏‌گیرد. در واقع  جمع‌‏آوری اطلاعات در کشور در حوزه فناوری بدون طراحی گلوگاه‏‌های اطلاعاتی ممکن نیست. با اجرای این طرح، ابزار خوبی برای تشخیص میزان دستیابی به اهداف نیز فراهم می‌شود و سعی شده تا با بهره گیری از تیمی مرکب از خبرگان دانشگاهی و صنعتی مدلی مناسب جهت پایش طرح مذکور طراحی شود."

مطلب پیشنهادی

کنفرانس تخصصی "ایران کانکت ۲۰۱۶" در شهریورماه برگزار می‌شود
با هدف ایجاد فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری در ایران

رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی افزود: "این مدل با همکاری معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی و ستادهای توسعه فناوری در حال تدوین است. مراحل انجام طرح شامل مطالعه و بررسی ادبیات نظری موجود، مطالعات تطبیقی و اسناد بالادستی، طراحی مدل استخراج شاخص‌های توسعه فناوری از اسناد موجود، طراحی مدل پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و تطبیق مدل پایش بر اساس اهداف، راهبردها و اقدامات اجرایی اسناد موجود می‌شود. طراحی گلوگاه‌های اطلاعاتی به منظور ارائه شفاف، مداوم و صحیح اطلاعات در دستگاه‌های مختلف مرتبط، طراحی منافع و انگیزش برای تحقق اهداف اسناد موجود ما بین دستگاه‌های اجرایی و ستادها، ایجاد سامانه یکپارچه پایش بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده، پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ستادها در توسعه فناوری‌ها به صورت ماهانه، سه ماهه و سالیانه بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده و ایجاد امکان گزارش گیری ماهیانه، سه ماهه و سالیانه دیگر مراحل طراحی شده برای اجرای این طرح است."

ایسوس

نظر شما چیست؟