پایش

با برنامه پایش بر روی کارهایتان متمرکز بمانید!
امین رضائیان
اپلیکیشن
دانلود
14/07/1396 - 17:00
اگر به دنبال اپلیکیشنی هستید که با استفاده از آن بتوانید در ساعت‌های خاصی از روز فعالیت برخی از برنامه‌ها و اعلان‌های آن‌ها را متوقف سازید، برنامه پایش (متمرکز بمون) یکی از بهترین ابزارهایی است که...
طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای فناوری
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
26/05/1395 - 13:57
امید توکلی، رییس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: "سامانه پایش بر مبنای شاخص‌های توسعه فناوری و اسناد راهبردی ملی با هدف تدوین یک مدل پایش برای ستادهای توسعه فناوری در...