04/09/1399 - 12:35
معرفی باکیفیت و بی‌کیفیت‌ترین خودروهای داخلی- آذر 99
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو مهر 99 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. در ادامه به جدول سطوح کیفی خودروها و همچنین مقایسه سطوح کیفیت خودروها اشاره شده است.

1606683296_1_0.gif

گزارش ارزشیابی کیفیت خودرو مهر99

  • شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت، بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفیت خودروها را در کشور را برعهده دارد.
  • همچنین نتایج این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین شده برای هرخودرو و براساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. گزارشی که از این بررسی حاصل می‌شود را هرماه به وزارت صمت ارائه می نماید.
  • فرآیند ارزشیابی کیفیت خودروها به منظور آگاهی از تمام ایرادات موجود در خودرو از طریق هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تاثیر حداکثری ایرادات ایمنی طراحی شده است.
  • در ارزشیابی کیفی، خودرو از نظر عیوب ظاهری و عملکردی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

نحوه‌ی ارزشیابی کیفی خودرو‌ها و هدف از ارائه این گزارش 

  • شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعمل های موجود، خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین یک تا 5 ستاره کیفی را برایشان در نظر می‌گیرد.
  • هدف اصلی از این گزارش، ارتقا کیفیت خودروها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازها می‌باشد.

در ادامه گزارش ارزشیابی کیفی خودروها در مهرماه 99 مشاهده می‌نمایید:

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش وانت

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش وانت

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش سواری

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش سواری

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش سواری

جدول مقایسه سطوح کیفیت خودرو-گروه سبک

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سبک

جدول مقایسه سطوح کیفیت خودرو-گروه سبک

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سنگین

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سنگین

جدول مقایسه سطوح کیفیت خودرو-گروه سنگین

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سنگین

 

 

ایسوس

نظر شما چیست؟