ویدیو: ربات مارماهی در جست و جوی آب‌های آلوده
24 مرداد 1396
محققان دانشگاه لوزان برای ردیابی آلودگی آب‌های آزاد روباتی به شکل مار ماهی ساختند.

ربات مارماهی یک زیست روبات است که با هدف ردیابی و تحلیل آلودگی آب‌های آزاد طراحی شده است.
ربات مارماهی از چندین بخش مجزا تشکیل شده‌ است که هر بخش علاوه بر دارا بودن موتور الکتریکی برای شنا کردن دارای یک سنسور مجزا برای تشخیص آلودگی آب‌ها می‌باشد. 
در صورت نیاز به سنسور جدید امکان اضافه کردن به روبات وجود دارد.
این روبات می‌تواند در یک مسیر مشخص شنا کند یا مسیر خود را به دنبال آلودگی پی گیرد.

برچسب: