ربات کاوشگر آلودگی

ویدیو: ربات مارماهی در جست و جوی آب‌های آلوده
ویدیو
24/05/1396 - 18:40
محققان دانشگاه لوزان برای ردیابی آلودگی آب‌های آزاد روباتی به شکل مار ماهی ساختند.