محاسبات عاطفی، یک گام به پیش
تماشا کنید: سوفیا روباتی جذاب و شوخ طبع
اگر تصورتان از ربات‌ها، ماشین‌های مکانیکی فلزی است که راه زیادی تا رسیدن به ظاهر انسانی دارند، بهتر است با سوفیا آشنا شوید. رباتی با ظاهر جذاب،لبخندی زیبا، چشمانی گیرا که در مقابل نور تغییر رنگ می‌دهند، احساساتی می شود و حس شوخ‌طبعی‌اش شما را شگفت‌زده می‌کند. با شبکه همراه باشید.

دکتر دیوید هنسون موسس شرکت هنسون روبوتیک از زمانی که در دیزنی کار می کرد رویای ساخت روباتی هوشمند تر از انسان، با ظاهری جذاب که بتواند احساسات را درک کند و خلاقیت را بیاموزد را در سر داشت.

سوفیا آخرین و پیشرفته‌ترین محصول ساخته شده توسط شرکت هنسون روبوتیک است. سوفیا در مکالمه‌های رو در رو قادر به تصمیم‌گیری آنی می‌باشد و توانایی درک احساس طرف مقابل خود را دارد.

با دیدن سوفیا به این نکته پی می‌بریم که دیگر دوران روبات‌های مکانیکی به سر آمده و اکنون عصر ربات‌های انسان نماست که با ما حرف می‌زنند، درکمان می کنند و حتی روزی به نزدیک ترین همدممان تبدیل می‌شوند!

برچسب: