مدرسه تلویزیونی

جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- شبکه آموزش
اخبار ایران
22 شهريور 1399
زمان پخش برنامه‌های درسی هفتگی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش هفتگی برنامه‌های درسی دوره ابتدایی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401...
برنامه ‌های درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 17 شهریور 99
اخبار ایران
17 شهريور 1399
زمان پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه 17 شهریور سال تحصیلی 99- 1400 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه‌های درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 17 شهریور 99 اشاره شده است.
برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401
اخبار ایران
16 شهريور 1399
زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی هفتگی دوره ابتدایی از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 مهر سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی مدرسه...
برنامه درسی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401
اخبار ایران
16 شهريور 1399
زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 در سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه‌ درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 1400- 1401 اشاره شده است.
جدول برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401
اخبار ایران
15 شهريور 1399
زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 در سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه‌ درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 1400- 1401 اشاره شده است. ...
شروع به‌کار مدرسه تلویزیونی از شنبه 15 شهریور 99
اخبار ایران
13 شهريور 1399
مدیر شبکه آموزش سیما با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید از نیمه شهریور 99، از تدارک رسانه ملی برای آموزش غیرحضوری 14 میلیون دانش‌آموز کشور خبر داد. در ادامه به ساعات پخش آموزش دروس مقاطع مختلف سال...