جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27
15/06/1399 - 13:40
جدول برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401
زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی ایران از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 در سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه‌ درسی دوره متوسطه مدرسه تلویزیونی 1400- 1401 اشاره شده است.

1606683296_1_0.gif

مطلب پیشنهادی

دانلود اپلیکیشن شاد برای کامپیوتر و لپ تاپ- مهر 1401

مطلب پیشنهادی

دانلود برنامه شاد برای iOS - آیفون
آموزش مراحل احراز هویت در برنامه شاد آموزش پرورش

بروزرسانی شده در 22 آبان 1400

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/22 تا 1400/8/27 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/15 تا 1400/8/20 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/8 تا 1400/8/13 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/1 تا 1400/8/6 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/24 تا 1400/7/29 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/17 تا 1400/7/22 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی سال تحصیلی 1400- 1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/10 تا 1400/7/15 به شرح زیر می‌باشد.


زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی- چهارشنبه 10 دی 99

 • در حالی که سال تحصیلی 99- 1400 از 15 شهریورماه با آموزش حضوری در سراسر کشور آغاز شده است  و دانش آموزان سر کلاس حاضرشده‌اند، مدرسه تلویزیونی ایران نیز کار خود را آغاز می‌کند. برنامه‌ها از شبکه آموزش (7) و شبکه 4 برای چهار ‌‌شنبه 10 دی 99 به شرح زیر روی آنتن می‌رود:

مطلب پیشنهادی

دانلود اپلیکیشن شاد برای کامپیوتر و لپ تاپ- مهر 1401

مطلب پیشنهادی

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401
جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27

لیست برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه ‌آموزش

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی فنی و حرفه ای و کاردانش- چهارشنبه 10 دی  99

ساعت 8  تا 8:30

 • دانش فنی پایه – پایه 10 – رشته  طراحی و دوخت- شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت 8:30 تا 9

 • اسکلت سازی ساختمان – پایه  11 – رشته ساختمان- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9:30

 • دانش فنی تخصصی- پایه 12- رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 20:50 تا 21:15

 • تکنیک رنگ روغن – رشته چهره سازی – پایه 12- شاخه کاردانش

ساعت 21:15 تا 21:50

 • داستان مصور متحرک – رشته پویا نمایی- پایه 12- شاخه فنی و حرفه ای

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- 99/10/6 لغایت 99/10/12

 • جدول پخش برنامه ‌درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- 99/9/29 لغایت 99/10/5

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- 99/10/6 لغایت 99/10/12

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه اول- چهارشنبه 10 دی  99

ساعت 14:30 تا 15:00

 • ادبیات فارسی- حل نمونه سوال و دوره درس پایه هفتم

ساعت 15:00 تا 15:30

 • ادبیات فارسی- حل نمونه سوال و دوره درس پایه هشتم

ساعت 15:30 تا 16

 • ادبیات فارسی- حل نمونه سوال و دوره درس پایه نهم

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- چهارشنبه 10 دی  99

 ساعت 16:30 تا 17:00شیمی یک –  پایه 10 –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

 ساعت 17 تا 17:30 شیمی دو  – پایه 11 –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت 17:30 تا 18:00شیمی سه  – پایه 12- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20:00 تا 20:25 فیزیک  دو – پایه 11- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20:25 تا 20:50 فیزیک سه – پایه 12 -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما

 ساعت7:30 درس جغرافیای 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت8:30درس ریاضی آمار 2  پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10:15درس ریاضی وآمار 2  پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 10:45درس فلسفه 2 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11:15 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 11:45درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 12:15درس  فیزیک 2  پایه 11رشته ریاضی فیریک.

ساعت 12:45 درس ریاضی گسسته پایه 12رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13:15 درس فیزیک2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

زمان پخش برنامه‌‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن - چهارشنبه 10 دی 99

صبح

ساعت 8:00: علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8:30 احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت11: درس هدیه های آسمانی  پنجم  دبستان.

ساعت11:30: درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.

عصر

ساعت 15:  آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت15:30:  دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

پخش زنده برنامه درسی مدرسه تلویزیونی 99- 1400

 اگر هنگام پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و 4 به تلویزیون دسترسی ندارید می توانید از طریق اینترنت و سایت این شبکه ها به صورت آنلاین آموزش ها را دنبال کنید.

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

 برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما


زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی- پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی 99

 • در حالی که سال تحصیلی 99- 1400 از 15 شهریورماه با آموزش حضوری در سراسر کشور آغاز شده است  و دانش آموزان سر کلاس حاضرشده‌اند، مدرسه تلویزیونی ایران نیز کار خود را آغاز می‌کند. برنامه‌ها از شبکه آموزش (7) و شبکه 4 برای ‌پنج‌شنبه 4 دی 99 به شرح زیر روی آنتن می‌رود:

لیست برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه ‌آموزش

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی فنی و حرفه ای و کاردانشپنج‌‌‌‌شنبه 4 دی  99

 • ساعت 8  تا 8:30

مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک -پایه 10 -شاخه  فنی و حرفه ای

 • ساعت 8:30 تا 9

دانش فنی تخصصی –  رشته طراحی و دوخت – پایه 12-شاخه  فنی و حرفه ای

 • ساعت 9 تا 9:30

افترافکت – رشته تصویر سازی – پایه 12- شاخه  کاردانش

 • ساعت 20:50 تا 21:15

نقشه کشی رایانه -رشته نقشه کشی – پایه 10 – -شاخه فنی و حرفه ای

 • ساعت 21:15 تا 21:50

انواع سیستم سوخت رسانی خودرو – رشته مکانیک خودرو – پایه 12- -شاخه فنی و حرفه ای


زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی99/9/29 لغایت 99/10/5

 • جدول پخش برنامه ‌درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- 99/9/29 لغایت 99/10/5

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- 99/10/29 لغایت 99/10/5


زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه اول- پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی  99

 • ساعت 14:30 تا 15:00

عربی  –  درس سوم   بخش 2 پایه هفتم

 • ساعت 15:00 تا 15:30

عربی – ترجمه درس چهار پایه هشتم

 • ساعت 15:30 تا 16

عربی – تمارین درس سوم پایه نهم

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی  99

 ساعت 16:30 تا 17:00 آمادگی دفاعی   –  پایه 10 –  مشترک تمامی  رشته ها

 ساعت 17 تا 17:30 هویت اجتماعی – پایه 12-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک

ساعت 17:30 تا 18:00 فیزیک 3- پایه 12 – علوم تجربی

ساعت 20:00 تا 20:25 فیزیک 1 – پایه 10 – رشته علوم تجربی

ساعت 20:25 تا 20:50 فیزیک 2 -پایه 11 – رشته علوم تجربی


زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما.

 زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه -پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی  99

 •  ساعت7:30 درس ریاضی آمار 1 پایه 10رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت 8 درس تاریخ 2 پایه 11رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت8:30 درس نگارش 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت 10:15درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
 • ساعت 10:45 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت 11:15درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت 11:45 درس دین وزندگی 3 پایه 12رشته ادبیات وعلوم انسانی.
 • ساعت 12:15 درس  هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیریک.
 • ساعت 12:45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت 13:15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

زمان پخش برنامه‌‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه قرآن - پنج‌‌‌‌شنبه 4 دی 99

 • صبح

ساعت 8:۰۰: اصول عقاید  1 پایه 10 شته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8:30: تاریخ اسلام 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت11: درس هدیه های آسمانی  ششم  دبستان.

ساعت11:30: درس آموزش قرآن  ششم  دبستان.

 • عصر

ساعت 15: پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت15:30: عربی، و زبان قران یک  پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


پخش زنده برنامه درسی مدرسه تلویزیونی 99- 1400

 اگر هنگام پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و 4 به تلویزیون دسترسی ندارید می توانید از طریق اینترنت و سایت این شبکه ها به صورت آنلاین آموزش ها را دنبال کنید.

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

 برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما

ایسوس

نظر شما چیست؟