برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27
16 شهريور 1399
برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401
زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی هفتگی دوره ابتدایی از تاریخ 1400/8/22 تا 1400/8/27 مهر سال تحصیلی 1400- 1401 اعلام شد. در ادامه به زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی مدرسه تلویزیونی 1400- 1401 اشاره شده است.

shabake-mag.jpg

مطلب پیشنهادی

دانلود برنامه شاد برای iOS - آیفون
آموزش مراحل احراز هویت در برنامه شاد آموزش پرورش

بروزرسانی شده در 22 آبان 1400

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/22 تا 1400/8/27 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/15 تا 1400/8/20 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/8/8 تا 1400/8/13 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در آبان 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- آبان 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ  1400/8/1 تا 1400/8/6 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400- 1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/24 تا 1400/7/29 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 •  دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/17 تا 1400/7/22 به شرح زیر می‌باشد.


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال تحصیلی 1400-1401

 دانش آموزان بایستی در روز و ساعات تعیین شده از برنامه‌های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و اپلیکیشن شاد استفاده نمایند. در ادامه می‌توانید جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش در مهر 1400 را مشاهده نمایید.

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/10 تا 1400/7/15 به شرح زیر می‌باشد.


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- مهر 1400

 • جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش از تاریخ 1400/7/3 تا 1400/7/8 به شرح زیر می‌باشد.


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/6 لغایت 99/10/12

 • جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش - 6 الی 12 دی 99

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/10/6 لغایت 99/10/12

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- فنی و حرفه ای و کاردانش - متوسطه اول - متوسطه دوم/ سه‌‌‌شنبه 9 دی 99


جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/9/29 لغایت 99/10/5

 • جدول برنامه درسی مدرسه تلویزیونی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش - 29 الی 5 دی 99

جدول برنامه درسی هفتگی دوره ابتدایی شبکه آموزش- از تاریخ 99/9/29 لغایت 99/10/5


برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- فنی و حرفه ای و کاردانش - متوسطه اول - متوسطه دوم/ پنج‌‌شنبه 4 دی 99

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی دوره ابتدایی- پنج‌‌شنبه 4 دی 99


لیست برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه ‌آموزش سیما

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه اول پنج‌‌شنبه 4 دی 99

زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم-پنج‌‌شنبه 4 دی 99

زمان پخش برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی فنی و حرفه ای و کاردانش-پنج‌‌شنبه 4 دی 99

لیست برنامه‌ درسی مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما

 زمان پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی متوسطه دوم- پنج‌‌شنبه 4 دی 99

پخش زنده برنامه درسی مدرسه تلویزیونی- سال 99

 اگر هنگام پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و 4 به تلویزیون دسترسی ندارید می توانید از طریق اینترنت و سایت این شبکه ها به صورت آنلاین آموزش ها را دنبال کنید.

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش

برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه 4 سیما

ایسوس

نظر شما چیست؟