رییس صندوق نوآوری خبر داد:
27/03/1398 - 16:25
ارائه بسته های مالی و بیمه ای برای حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان
دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از تدوین بسته‌های بیمه‌ای و پوشش ریسک برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای کمک به بازار این شرکت‌ها خبر داد تا صنایع و شرکت‌های بزرگ با اطمینان خاطر از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند.

1606683296_1_0.gif

دکتر علی وحدت با تاکید بر اینکه بحث بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان بحث مهمی برای صندوق به شمار می‌آید، گفت: امروز بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان در کشور مشغول به فعالیت هستند که بعضی از آنها بزرگ و بسیار موفق هستند و تعداد این نوع شرکت‌ها هم کم نیستند.
وی افزود: به همین خاطر صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد مالی تخصصی و کمک کننده به شرکت‌های دانش بنیان، برنامه ویژه‌ای را برای بازار محصولات این شرکت‌ها در دستور کار دارد. در همین راستا درصدد هستیم بسته‌های مالی ویژه‌ای را تدوین و بهبازارسازی این شرکت‌ها کمک کنیم
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تدوین بسته پوشش بیمه‌ای و پوشش ریسک محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در این صندوق در راستای کمک به بازار این شرکت‌ها گفت: ما این بسته‌ها را تدوین کرده‌ایم تا شرکت‌های دولتی و نیز صنایع و شرکت‌های بزرگ با اطمینان خاطر از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. این بسته‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند تا اعتماد شرکت‌های بزرگ را جلب و نیازهای آنها را رفع کنند.
وحدت همچنین با اشاره به صدور انواع ضمانت‌نامه در صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان، گفت: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان از ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق و یا خدمات لیزینگ استفاده و آن را به عنوان بسته‌های مالی همراه خود عرضه کنند، بخش مهمی از مسائل آنها حل می‌شود.
وی تصریح کرد: امروز شرکت‌ها و صنایع بزرگ در کشور به دنبال شرکت‌های دانش‌بنیان خوب و قوی هستند تا نیازهای خود را از طریق محصولات آنها مرتفع کنند که ما در صندوق در این زمینه فعال هستیم تا نیاز این شرکت‌های بزرگ تأمین شود.

ایسوس

نظر شما چیست؟