پوشش ریسک شرکت های دانش بنیان

ارائه بسته های مالی و بیمه ای برای حمایت از محصولات شرکت های دانش بنیان
اخبار ایران
27/03/1398 - 16:25
دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از تدوین بسته‌های بیمه‌ای و پوشش ریسک برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای کمک به بازار این شرکت‌ها خبر داد تا صنایع و شرکت‌های بزرگ با اطمینان خاطر از...