27/01/1398 - 19:55
تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در سال 98
معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد که اجرای آن منوط به تصویب هیات وزیران است.


بروزرسانی 10 اردیبهشت 98

حق مسکن کارگران که پیش از این 40 هزار تومان بود با تصویب شورای عالی کار در سال گذشته به 100هزار تومان رسید. وزارت کار هم مصوبه را به دولت ارسال کرد تا با تصویب، در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال شود، اما تصویب مصوبه با تأخیر همراه شد.

کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت، حق مسکن کارگران به 100 هزار تومان افزایش یافت.

در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری این مبلغ را ناچیز و حتی برای اجاره یک اتاق هم ناکافی می‌دانند.


حاتم شاکرمی معاون «امور روابط کار» وزیر کار درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن 100هزار تومانی کارگران در سال 98، گفت: راجع به کمک هزینه حق مسکن کارگران روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست آقای دژپسند وزیر اقتصاد و با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد.
وی با بیان اینکه بعد از ارائه توضیحات لازم به اعضا، خوشبختانه کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران به 100 هزار تومان را تأیید کرد، افزود: با توجه به فرایندی که در شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن طی شده بود، کمیسیون اقتصادی دولت نیز با افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن  موافقت کرد که امیدواریم به زودی این مصوبه در جلسه هیأت وزیران به تصویب برسد.
معاون «امور روابط کار» وزیر کار تاکید کرد: قطعاً موانعی در مسیر تصویب نهایی حق مسکن کارگران و کارکنان مشمول قانون کار وجود ندارد.

تصویب نهایی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران 98

شاکرمی درباره زمان تصویب نهایی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به 100 هزار تومان در هیأت دولت و اعمال آن در حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار نیز، گفت: امیدواریم تا هفته کارگر در هیأت وزیران به تصویب نهایی برسد.
پیشتر در نشست اول بهمن ماه 97 شورای عالی کار که با دستور کار «افزایش حق مسکن» برگزار شد، حق مسکن کارگران 60 هزار تومان افزایش یافت.
حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی کارگران است که پس از تأیید شورای عالی کار، اعمال آن منوط به تصویب هیأت وزیران است.

ایسوس

نظر شما چیست؟