افزایش حق مسکن کارگران

تصویب افزایش حق مسکن کارگری - مرداد 99
اخبار ایران
29 مرداد 1399
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد افزایش کمک هزینه حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرد که در تاریخ 99/5/29 تصویب نهایی شد. برای اطلاع از میزان افزایش...
تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در سال 98
اخبار ایران
27 فروردين 1398
معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد که اجرای آن منوط به تصویب هیات وزیران است. ...