حق مسکن کارگران در سال 98

تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در سال 98
اخبار ایران
27/01/1398 - 19:55
معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن 100 هزار تومانی کارگران در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد که اجرای آن منوط به تصویب هیات وزیران است. ...