تماشا کنید: گفت‌وگو با مدیر عامل شرکت شبکه گستر در نمایشگاه الکامپ
مهندس خویلو مدیرعامل شرکت شبکه گستر در گفت و گو با شبکه از باج‌افزارهایی که به کاربران ایرانی حمله کردند و راه حل مقابله با آن‌ها گفت:

برچسب: