جلوگیری از تقلب‌ با پوشیدنی‌ها
حضور در جلسه امتحان با ساعت هوشمند ممنوع!
اگر فکر می‌کنید سیستم آموزشی عالی زیادی محتاط است چون مجبورتان می‌کند قبل از امتحان تلفن‌هایتان را تحویل دهید، هنوز کجایش را دیدید؟!

اگر فکر می‌کنید سیستم آموزشی عالی زیادی محتاط است چون مجبورتان می‌کند قبل از امتحان تلفن‌هایتان را تحویل دهید، هنوز کجایش را دیدید؟! خبر رسیده که چندین دانشگاه کلا بردن ساعت به جلسه امتحان را ممنوع کرده‌اند چون ممکن است بعضی دانشجویان از ساعت هوشمندشان برای تقلب استفاده کنند.

به گفته دانشگاه شهر لندن، این شدنی نیست که مراقبین تک تک ساعت‌ها را چک کنند تا مطمئن شوند آنالوگ است یا نه. راحت‌تر این است تا مجبورتان کنند اصلاً چیزی دور مچتان نباشد. بدی کار آنجاست که شما عادت داشته باشید تا برای چک کردن پیشرفت‌تان هر چند دقیقه به ساعت‌تان نگاهی بیندازید. اما از آن طرف، با توجه به اینکه روی این ساعت‌ها براحتی می‌توانید یادآور تنظیم کنید، پیامک دریافت کنید و کارهای ناصحیح دیگری انجام دهید پس این تصمیم با عقل جور در می‌آید. چه فکر کنید؟ تقلب با ساعت‌های هوشمند مشکل ساز است؟ پس بهتر است سر امتحان آن را خانه بگذارید. 

برچسب: 

مطالب پربازدید روز