در چهارمین نشست شورای مرکزی مطرح شد:
27/03/1394 - 18:46
تعامل و همکاری سازمان نصر کشور با اتاق اصناف ایران
چهارمین نشست شورای مرکزی سازمان نصر کشور با حضور رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد.

1606683296_1_0.gif

اولین مهمان سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز هم جنس بخش خصوصی بود. علی فاضلی از هیات موسسان شورای اصناف پیشین و رئیس فعلی اتاق اصناف ایران است که در چهارمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور حضور داشت. محور اصلی این دیدار تعامل دوجانبه و موثر میان تشکل‌های بخش خصوصی در راستای پیگیری مطالبات صنفی بود.

ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نصر کشور، در ابتدای این دیدار حضور رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان اولین مهمان رسمی سازمان نصر کشور پس از صدور حکم را به فال نیک گرفت و در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت‌های سازمان و روند شکل گیری، رشد و تعالی سازمان از انجمن انفورماتیک تا دوره چهارم شورای مرکزی، گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دوره‌های پیش تعامل خوبی با شورای اصناف داشته است و در موارد فراوانی همکاری‌هایی میان این دو تشکل وجود داشته است. یکی از سیاست‌های اصلی دوره چهارم شورای مرکزی بر پایه برقراری رابطه متعامل همراه با همفکری و همسویی بنا شده است.»

فاضلی ضمن تبریک صدور حکم آقای سعادت به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به اینکه ایجاد تعامل میان نهادها از جمله اولویت‌ها در اتاق اصناف ایران است، افزود: «در همین راستا اولین اقدام ما برقراری تعامل میان اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بود. نتیجه این تعاملات نیز اکنون مشخص است. با تعریف وحدت رویه مجموعه فعالان اقتصادی غیردولتی، انسجام یافتند و همه در جهت یکسان حرکتی رو به جلو دارند . سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز بدون تردید جزئی جدانشدنی از این حلقه به شمار می‌رود.»

او افزود: «در دو بخش اقتصادی و فرهنگی هم باید مانند حوزه‌های دیگر حرکت رو به جلو را آغاز کنیم. برای این امر راهی جز همسو شدن و تعامل وجود ندارد. فعالان در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با توجه به سابقه روشنی که در کارنامه خود دارند، مانند افسران ارشدی هستند تا چرخ اقتصاد را در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بچرخانند و شرایط را برای پیشرفت در این حوزه مهیا کنند.»

در جلسه شورای مرکزی، عباس رمدانی نائب رئیس شورای مرکزی با اشاره به دغدغه‌های مشترک بخش خصوصی قول تعامل در حوزه‌های معافیت مالیاتی و تعرفه‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از رئیس اتاق اصناف گرفت.

او با اشاره به اینکه در سازمان نصر کشور ساعت‌ها بررسی و کار کارشناسی برای تدوین تعرفه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است گفت: «انتظار می‌رود در سایه تعاملات شکل گرفته میان اتاق اصناف ایران و سازمان نصر کشور این تعرفه‌ها در سطح کشور نیز تسری یابند.»

ایسوس

نظر شما چیست؟