در نشست خبری مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد:
۴ سند محتوایی در انتظار طرح و تصویب در شورای عالی فضای مجازی
امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی در نشست خبری اعلام کرد که چهار سند محتوایی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی تهیه شده است. این اسناد شامل سند ساماندهی پیام‌رسان‌های موبایلی، برنامه ملی فعالیت تشکل‌های فضای مجازی، سند آموزش عمومی در فضای مجازی و نیز پیوست فرهنگی فضای مجازی هستند.

خوراکیان گفت: «با توجه به اینکه بیشترین استفاده از فضای مجازی از طریق پیام‌رسان‌های موبایلی است، سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آنلاین آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی است. در این سند دو رویکرد جدی شامل حمایت از پیام‌رسان‌های‌داخلی و نیز ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی دیده شده است.» 

مطلب پیشنهادی

جدیدترین جایگاه ایران در رتبه‌بندی اینترنت اعلام شد
۵۲.۱۸ درصد از خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی دارند

به گزارش مهر، وی نخستین رویکرد این مرکز را تقویت نقش قرارگاهی مرکز ملی فضای مجازی برشمرد و گفت: «بخش عمده‌ای از فعالیت‌های این مرکز به تهیه پیش‌نویس اسناد مرتبط با محتوا در حوزه فضای مجازی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد و بر این اساس باید نقش مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مرکز فرماندهی عملیات هدفمند در فضای مجازی تقویت شود.»

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه رویکرد بعدی مرکز ملی فضای مجازی، نگاه فرصت محوری به این فضا با توجه به تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی است، خاطرنشان کرد: «در تحقق مصوبات و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی، اجرای این مصوبات را از طریق سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌ها به اضافه نهادهای حاکمیتی دنبال خواهیم کرد.»

برچسب: