امیر خوراکیان

الگوبرداری «کانال» تلگرام از یک پیام رسان ایرانی
اخبار ایران
27 شهريور 1396
امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کلیات ساماندهی فعالیت شبکه های پیام رسان موبایلی ابلاغ شده است، گفت: جزئیات فعالیت این شبکه ها توسط ۳ نهاد مرتبط در حال تبیین است.
۴ سند محتوایی در انتظار طرح و تصویب در شورای عالی فضای مجازی
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
03 مهر 1395
امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی در نشست خبری اعلام کرد که چهار سند محتوایی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی تهیه شده است. این اسناد شامل سند ساماندهی پیام‌رسان‌های موبایلی، برنامه ملی...