16/02/1400 - 08:15
ساعات کار قانونی موظفی کارگران در سال 1400
ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 1400، محاسبه ساعات کار قانونی و موظفی کارگران 1400، قوانین و تبصره های تصویب شده برای ساعت کار موظفی کارگران شاغل در تمامی سطوح موضوعی است که در ادامه مطلب به آن به صورت کامل پرداخته شده است.

ساعات کار قانونی موظفی سال 1400

جدول ساعات کار قانونی سال 1400 شامل ساعات کار موظفی که یک کارگر باید در طول یک ماه از سال 1400 باید کار کند تا حقوق قانون کار را کامل دریافت کند را نمایش می دهد.

جدول ساعات کار قانونی در سال 1400 هم یک مرور سالیانه تقویم 1400 است و هم تعداد روزهای کاری، تعداد روزهای جمعه، تعداد روزهای تعطیل غیر جمعه در آن گردآوری شده است و به عنوان یک جدول کاربردی برای هم کارگران و هم کارفرمایان و هم کارکنان اموراداری که وظیفه تنظیم لیست های حقوق و مزایای 1400 کارگران را بر عهده دارند قابل استفاده است.

ماه

روزهای ماه تعداد جمعه تعداد تعطیل رسمی غیرجمعه تعداد روزکاری ساعات کار موظفی

فروردین

31 4 6 21 154

اردیبهشت

31 5 2 23 169

خرداد

31 4 3 24 176

تیر

31 4 1 26 191

مرداد

31 5 3 23 169

شهریور

31 4 0 27 198

مهر

30 5 4 21 154

آبان

30 4 1 25 183

آذر

30 4 0 26 191

دی

30 4 1 25 183

بهمن

30 5 2 23 169

اسفند

29 4 2 24 176
جمع   52 26 288 2113

توضیحات جدول ساعت کاری قانون کار 1400

 •  مزد و حقوق کارگران در سال 1400 همانند سال 1399 برای یک روز کاری در نظر گرفته می‌شود.
 • برابر با تبصره یک ماده 51 قانون کار، ساعات کار هفتگی افراد نباید کمتر از 44 ساعت در هفته باشد.
 • از آنجایی که هر هفته دارای هفت روز بوده و شش روز آن کاری می‌باشد، پس با تقسیم عدد 44 به شش روز کاری به عدد 7 ساعت و 33 دقیقه کار در روز می‌رسیم.

** در صورتی که شرکت شما یک روز در هفته علاوه بر جمعه را تعطیل محسوب می‌کند، در نتیجه شما باید در سایر روزهای کاری 8 ساعت و 50 دقیقه کار کنید تا میزان ساعات کاری هفتگی شما با اعداد اعلامی برابر گردد.

محاسبه ساعت اضافه کاری قانون کار 1400

اضافه کاری چیست:

 • اضافه کاری به هر میزان فعالیت کارگر مازاد بر ساعات کاری قانونی ماهانه وی گفته می‌شود که ایشان در طول یک ماه علاوه بر ساعات کاری موظفی خود انجام می‌دهد.

** به عنوان مثال فردی 240 ساعت درمرداد ماه کار کرده است. از آنجایی که ساعات کاری قانونی مرداد ماه 191 ساعت می‌باشد، مازاد این ساعات کاری به مقدار 49 ساعت اضافه کاری ایشان می‌باشد.

مثال محاسبه ساعات کاری 1400 کارگران

 • یک شرکت خدماتی به عنوان تامین نیروی انسانی است. کارگران قسمتی از این شرکت پنج شنبه ها تعطیل هستند و روزهای دیگر هفته از 8 لغایت ساعت 16:50 کار می کنند.
 • بنابراین ساعات کاری این کارگران در روزهای شبنه تا چهارشنبه روزانه 8 ساعت و 50 دقیقه است.
 • مجموع ساعات کار نیز 44 ساعت می شود و کارگران این شرکت با 5 روز کار و هر روز 8 ساعت و 50 دقیقه ساعات کار قانونی سال 1400 را پر کرده و حقوق و دستمزد و مزایای کامل 1400را دریافت می کنند.

*** در تنظیم جدول ساعات کار 1400 قانون کار ساعات کار موظفی قانون کار 1400 به صورت ماهانه محاسبه شده است و در آن تعداد روزهای غیر تعطیل یک ماه ضرب در عدد 7.33 شده است.

نکته: 

 • چون حقوق و دستمزد و مزایای کارگران قانون کار 1400 به صورت ماهانه پرداخت می شود بنابراین جدول ساعات کار موظفی کارگران 1400نیز به صورت ماهانه تنظیم شده است.
 • اگر کارگری در طول یک ماه ساعات کاری مندرج در جدول ساعات کاری 1400 را تکمیل کند باید حقوق قانون کار سال 1400 کارگران و مزایای قانون کار 1400 را به طور کامل دریافت کند.
 • فرقی نمی کند کارگر ساعات کاری 1400 کارگران را در چه روزهایی از ماه و یا در چه ساعاتی از روز پر کند مهم این است که در طول ماه کارکرد موظفی کارگر تکمیل شود.
 • اضافه کاری سال 1400 نیز از روی همین جدول استخراج می شود. ساعات اضافه کاری 1400  کارگران به کارکرد مازاد بر کارکرد موظفی گفته می شود.

مثال محاسبه ساعات اضافه کاری 1400 

اگر کارگری در طول ماه تیر سال 1400 در مجموع 240 ساعت کارکرد داشته باشد چند از ساعات کاری وی اضافه کاری محسوب می شود؟

 • کارکرد موظفی تیر ماه سال 1400 به میزان 191 ساعت است. بنابراین با کسر ساعات کار موظفی به میزان 191 ساعت از کارکرد کارگر به میزان 240 ساعت باقی مانده به عنوان ساعات اضافه کار کارگر به میزان 49 ساعت اضافه کاری به دست می آید.

ایسوس

نظر شما چیست؟

دیدگاه‌ها

تصویر s
s

سلام برای اردیبهشت ماه تعداد تعطیلات رسمی غیر جمعه ، دو تاس اما شما سه تا نوشتید دلیل خاصی داره ؟


تصویر elnaz ghanbari
elnaz ghanbari

سلام بله تعطیلات رسمی غیر جمعه در اردیبهشت 2 روز است.

ممنون از شما جدول اصلاح شد.