05/12/1399 - 06:19
 نرخ سود وام های مسکن 9 گانه ]چقدر است + جدول اقساط - اسفند 99
شورای پول و اعتبار با پرداخت انواع وام‌های مسکن موافقت کرده است. در ادامه مطلب به اقساط و نرخ سود وام های مسکن 9 گانه اشاره شده است.

وام مسکن اعضای هیئت علمی

 • معاون وزیر علوم اخیراً از مصوبه 23 دی ماه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مسکن اعضای هیئت علمی از 250 به 500 میلیون تومان خبر داده است.

وام مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

 • وی همچنین از تصویب اعطای وام 200 میلیون تومانی ودیعه مسکن به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در شورای پول و اعتبار سخن به میان آورده است.

وام مسکن ایثارگران

 • دی ماه امسال همچنین بانک عامل بخش مسکن سقف‌های جدید وام مسکن ایثارگران در تهران تا 160، شهرهای بالای 200 هزار نفر تا 120، سایر شهرها 100 و روستاها 60 میلیون تومان را به شعب این بانک ابلاغ کرده است.
 • بر اساس تصویب هیئت دولت، وام مسکن ایثارگران با نرخ سود 4 درصد و بازپرداخت 20 ساله اعطا خواهد شد.

وام مسکن بنیاد ملی نخبگان

 • بنیاد ملی نخبگان نیز با تصویب شورای پول و اعتبار تا 300 میلیون تومان و دوره بازپرداخت 5 تا 15 ساله بر اساس نرخ سود و دوره بازپرداخت مختلف، به اعضای این بنیاد وام خرید مسکن می‌دهد.

وام مسکن بازنشستگان

 • هیئت دولت همچنین امسال وام مسکن بازنشستگان را در تهران 50 میلیون تومان و در سایر شهرها و روستاها 40 میلیون تومان تعیین و نرخ سود این وام را در تهران 9 درصد، شهرهای بالای 200 هزار نفر 7 درصد و در سایر شهرها و روستاها 4 درصد با دوره بازپرداخت 10 ساله اعلام کرد.

وام خرید مسکن در بانک خصوصی

چند بانک خصوصی نیز وام‌های متفاوتی در بخش مسکن پرداخت می‌کنند:

 • یک بانک خصوص 50 میلیون تومان وام مسکن در صورت سپرده گذاری 4 ماهه همین مبلغ با نرخ سود 13 درصد، بازپرداخت 3 ساله و اقساط 1 میلیون و 700 هزار تومانی پرداخت می‌کند.
 • یکی دیگر از بانک‌های خصوصی، وام خرید مسکن 200 میلیون تومانی با ترهین سند ملک، بازپرداخت 5 ساله، نرخ سود 18 درصد، انسداد 22 درصد مبلغ وام تا پایان دوره بازپرداخت و اقساط 5.5 میلیون تومانی پرداخت می‌کند.
 • یک بانک خصوصی هم 20 میلیون تومان وام مسکن با سپرده گذاری 3 ماهه 100 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد، بازپرداخت 3 ساله بدون انسداد بخشی از وام و اقساط 7.7 میلیون تومانی اعطا می‌کند.
 • یک بانک خصوصی دیگر 750 میلیون تومان وام خرید مسکن با ترهین سند ملک، بازپرداخت 5 ساله، انسداد 91 میلیون تومان از مبلغ وام تا پایان سال پنجم و اقساط 19 میلیون و 45 هزار تومانی به مشتریان پرداخت می‌کند.
 • اینها غیر ازوام‌هایی است که بانک عامل بخش مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متقاضیان فردی و زوجین و با سپرده گذاری یک ساله 40 و 80 میلیون تومانی و اعطای وام 80 و 160 میلیون تومانی پرداخت می‌کند.
 • بانک مذکور و همچنین بانک ملی از محل اوراق وام مسکن نیز وام‌های 100 و 200 میلیون تومانی با نرخ سود 17.5 درصد به متقاضیان واگذار می‌کنند. ضمن اینکه بانک عامل بخش مسکن، وام مسکن جوانان تا سقف 400 میلیون تومان با نرخ سود 9 درصد و با شرایط خاصی اعطا می‌کند.

جدول اقساط و نرخ سود وام های مسکن 9 گانه - اسفند 99

مبلغ وام

نام وام مسکن دوره بازپرداخت    نرخ سود اقساط ماهانه

160 میلیون 

مسکن یکم زوجین 12 ساله 8 درصد 1 میلیون و 732 هزار

80 میلیون

مسکن یکم فردی 12 ساله 8 درصد 870 هزار

200 میلیونن

وام با اوراق زوجی 12 ساله 17.5 درصد 3 میلیون و 330 هزار

100 میلیون

وام با اوراق فردی 12 ساله 17.5 درصد 1 میلیون و 660 هزار

750 میلیون

وام مسکن بانک خصوصی 5 ساله 18 درصد 19 میلیون

160 میلیون

وام مسکن ایثارگران 20 ساله 4 درصد 969 هزار و 500

300 میلیون

وام مسکن نخبگان 15 ساله 18 درصد 4 میلیون و 830 هزار

50 میلیون

وام مسکن بازنشستگان 10 ساله 9 درصد 633 هزار

500 میلیون

وام مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها 20 ساله 18 درصد 7.7 میلیون

400 میلیون

وام مسکن حساب جوانان 20 ساله 9 درصد 3.6 میلیون

 

ایسوس

نظر شما چیست؟