6 وزیر و 2 نماینده مجلس خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند
01/03/1397 - 19:15
آیا توئیتر رفع فیلتر می‌شود؟
شش وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در این کار گروه شدند.

 با توجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه‌ای كشور برای رفع فيلتر توئيتر و فعاليت جوانان و رسانه‌ها در اين فضا، امروز نامه‌ای با تایید وامضاء هشت نفر از اعضا كميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه (6 نفر از اعضاء دولت و دو نفر از نمايندگان مجلس ) برای دادستان كل كشور مبنی بر طرح اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه و رفع فيلتر توئيتر ارسال شده است. 
در اين نامه با اشاره به دلايل منطقی و مستند برای رفع فيلتر توئيتر ، اين فضا را فضايی برای نقش آفرينی موثرتر برای فعالين رسانه‌ای كشور و جوانان مطرح نموده است چرا كه استفاده از فضای رسانه‌ای بين‌المللی تاثير بسيار قويتری در جامعه جهانی خواهد داشت .
اين نامه به تایید و امضاء جهرمی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بطحايی وزير آموزش و پرورش، علوی وزير اطلاعات، آوايی وزير دادگستری، غلامی وزير علوم، صالحی وزير ارشاد، سبحانی‌فر نماينده مردم سبزوار (رئيس كميته مخابرات مجلس) و كاظمی نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده است.
اعضای كميته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 12 نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در اين كميته، با نظر مساعد امضاء كنندگان اين نامه ، توئيتر رفع فيلتر خواهد.

ایسوس

نظر شما چیست؟