6 وزیر و 2 نماینده مجلس خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند
01 خرداد 1397
آیا توئیتر رفع فیلتر می‌شود؟
شش وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در این کار گروه شدند.

shabake-mag.jpg

 با توجه به افزایش تقاضای عمومی و جامعه رسانه‌ای كشور برای رفع فيلتر توئيتر و فعاليت جوانان و رسانه‌ها در اين فضا، امروز نامه‌ای با تایید وامضاء هشت نفر از اعضا كميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه (6 نفر از اعضاء دولت و دو نفر از نمايندگان مجلس ) برای دادستان كل كشور مبنی بر طرح اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه و رفع فيلتر توئيتر ارسال شده است. 
در اين نامه با اشاره به دلايل منطقی و مستند برای رفع فيلتر توئيتر ، اين فضا را فضايی برای نقش آفرينی موثرتر برای فعالين رسانه‌ای كشور و جوانان مطرح نموده است چرا كه استفاده از فضای رسانه‌ای بين‌المللی تاثير بسيار قويتری در جامعه جهانی خواهد داشت .
اين نامه به تایید و امضاء جهرمی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بطحايی وزير آموزش و پرورش، علوی وزير اطلاعات، آوايی وزير دادگستری، غلامی وزير علوم، صالحی وزير ارشاد، سبحانی‌فر نماينده مردم سبزوار (رئيس كميته مخابرات مجلس) و كاظمی نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده است.
اعضای كميته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 12 نفر هستند و در صورت طرح این موضوع در اين كميته، با نظر مساعد امضاء كنندگان اين نامه ، توئيتر رفع فيلتر خواهد.

ایسوس

نظر شما چیست؟