12/10/1396 - 14:07
ناسا به خورشید فضا‌پیما می‌فرستد
ناسا در 2018 به مناسبت 60 سالگی خود قصد دارد فضاپیمایی به اتمسفر خارجی خورشید بفرستد تا میزان گرما و انرژی که از کرونای خورشیدی منتقل می شود را ردیابی کند.

ناسا در 2018 میلادی 60 ساله می شود و به همین منظور قصد دارد در این سال ماموریت های مهمی را انجام دهد که یکی از آنها سفر به خورشید است. ماموریت Parker Solar Probe در 2018 میلادی برای بررسی اتمسفر خارجی خورشید انجام می شود.

در این ماموریت فضاپیمای Parker Solar Probe با استفاده از جاذبه ونوس طی 7 سال، 7 بار دور خورشید می چرخد و به آن نزدیک می شود.
درنهایت نزدیک ترین فاصله فضاپیمای مذکور تا سطح خورشید به 6.2 میلیون کیلومتر خواهد رسید.

 کاوشگر Parker Solar Probe ماموریت خود را در منطقه ای پرخطر و مملو از گرما و اشعه های خورشیدی انجام می دهد.

هدف اصلی این ماموریت ردیابی میزان گرما و انرژی است که از کرونای خورشیدی منتقل می شود. علاوه بر آن کشف عامل سرعت بخشیدن به بادها و ذرات انرژی خورشیدی نیز هدف های دیگر این ماموریت هستند.

ایسوس

نظر شما چیست؟