21/08/1399 - 15:55
تعداد مشترکین ایرانی اینترنت ثابت به تفکیک سرعت، فناوری و اپراتور
در بخشی از گزارش تازه منتشر شده سازمان تنظیم مقررات مربوط به وضعیت اینترنت در 6 ماه اول سال 99، شاهد ارزیابی اپراتورها از منظر دو شاخص فنی PLR (نرخ از دست رفتن بسته) و Jitter (تفاوت زمانی ارسال بسته‌ها) هستیم. این دو شاخص نقش مهمی در کیفیت اینترنت مورد استفاده کاربر دارند . در ادامه مطلب تعداد مشترکین ارتباطات اینترنت ثابت به تفکیک سرعت، فناوری و اپراتور و درصد مشترکان اینترنت ثابت بر اساس سرعت اشاره شده است.

1606683296_1_0.gif

تعداد مشترکین ارتباطات اینترنت ثابت به تفکیک سرعت، فناوری و اپراتور

تعداد مشترکین ارتباطات اینترنت ثابت به تفکیک سرعت، فناوری و اپراتور

نمودار درصد مشترکان اینترنت ثابت بر اساس سرعت

 • این گزارش نشان می‌دهد که عمده کاربران ایرانی به سرعتی زیر 2 مگابیت برثانیه دسترسی دارند.
 • براساس این گزارش ، 44 درصد مشترکان پهن باند ثابت کشور به سرعت 2 تا 10 مگابیت بر ثانیه (سرعت 2048 تا 10240 کیلوبیت بر ثانیه ) دسترسی دارند.
 • 30 درصد مشترکان اینترنت ثابت به سرعتی برابر 256 کیلوبیت بر ثانیه تا 2 مگابیت برثانیه (256 تا2048 کیلو بیت برثانیه) دسترسی دارند.
 • دسترسی مشترکان به سرعت 10 تا 20 مگابیت بر ثانیه (10240تا 20480 کیلوبیت بر ثانیه) و 20 تا 30 مگابیت برثانیه (20480 تا 30000 کیلو بیت برثانیه) هر دو تنها برابر 11 درصد است.
 • از سوی دیگر دسترسی مشترکان تا 256 کیلوبیت برثانیه و بالای 30 مگابیت برثانیه نیز هر کدام 2 درصد از سهم بازار را دارد.

نمودار درصد مشترکان اینترنت ثابت بر اساس سرعت

وضعیت کلی کشور به ازای پارامترهای مهم QoS

 • بررسی کیفیت اینترنت طبق پارامترهای Jitter،PLR و RTT نشان می‌دهد که میانگین کیفیت اینترنت بر اساس تکنولوژی 3G بسیار نامطلوب است.

پارامتر میزان پکت لاست یا PLR

 • بررسی پارامتر میزان پکت لاست یا PLR که براساس مصوبه رگولاتوری آستانه قطع‌ شدن خدمت 2 درصد است باز هم کیفیت اینترنت براساس تکنولوژی 3G در وضعیت نامناسب قرار دارد.
 • میانگین PLR در تکنولوژی 3G برابر با 1.11 درصد است.
 • این میزان در تکنولوژی 4G به 0.91 درصد و در تکنولوژی ADSL به 0.51 درصد می‌رسد.
 • میانگین میزان اتلاف بسته‌ها در تکنولوژی TD-LTE نسبت به سه تکنولوژی دیگر کمتر و 0.41 درصد گزارش شده است.

پارامتر تاخیر یا RTT

 • اما در پارامتر تاخیر یا RTT که آستانه قطع شدن سرویس براساس مصوبه 222 رگولاتوری 200 میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است.
 •  میانگین پارامتر تاخیر در تکنولوژی 3G به عدد 188.34 میلی‌ثانیه می‌رسد.
 • در بخش پارامتر RTT وضعیت کیفیت اینترنت در تکنولوژی ADSL از دیگر تکنولوژی‌ها بهتر است.
 • میانگین تاخیر در سرویس اینترنت برمبنای تکنولوژی ADSL تنها 97.01 میلی‌ثانیه گزارش شده است.
 • میانگین کیفیت اینترنت برمبنای پارامتر RTT در دو تکنولوژی 4G و TD-LTE نیز تقریبا در حد وسط قرار دارند.
 • 115.42 ثانیه ،میزان تاخیر در 4G  و  117.23 ثانیه میزان تاخیر در TD-LTE اعلام شده است.

وضعیت کلی کشور به ازای پارامترهای مهم QoS

وضعیت کلی کشور در یک نگاه به ازای پارامتر Jitter به تفکیک اپراتور

 • این نمودار وضعیت کیفیت اپراتورها براساس پارامتر Jitter روی تکنولوژی 4G،3G و TD-LTE را نشان می‌دهد.
 • براساس استاندارد رگولاتوری آستانه قطع سرویس در این پارامتر 10 میلی‌ ثانیه است.
 •  براین اساس هیچ‌کدام از اپراتورها در زمینه پارامتر نوسانات تاخیر یا همان Jitter و برمبنای تکنولوژی 3G وضعیت مناسبی ندارند و از حد مجاز در نظر گرفته شده از سمت رگولاتوری یعنی 10 میلی ثانیه و میانگین در نظر گرفته شده در این گزارش یعنی 34.76 میلی‌ثانیه عبور کرده‌اند.
 • از بین سه اپراتور سیار یعنی همراه‌اول، ایرانسل و رایتل، نوسانات تاخیر در ایرانسل با 47.6 میلی‌ثانیه از دو اپراتور دیگر بیشتر است.
 • این می‌تواند به این معنی باشد که کاربران ایرنسل برای استفاده از سرویسی مانند voice نباید روی تکنولوژی 3G این اپراتور حساب بازکنند.
 • پس از ایرانسل، رایتل است که در پارامتر Jitter براساس تکنولوژی 3G نمره قابل قبولی ندارد.
 • نوسان تاخیر در رایتل 31.08 میلی ثانیه است. این پارامتر در تکنولوژی 3G همراه اول 24.69 میلی‌ثانیه گزارش شده است.
 • وضعیت کیفیت اینترنت اپراتورهای همراه براساس پارامتر Jitter در تکنولوژی 4G بسیار بهتر از 3G گزارش شده است.
 • Jitter در تکنولوژی 4G همراه اول 5.43 میلی‌ثانیه است و این میزان در ایرانسل برابر با 5.76 میلی ثانیه نشان داده شده است.
 • اما در این بخش رایتل با رد شدن از میزان استاندارد در نظر گرفته شده از سمت رگولاتوری یعنی 10 میلی‌ثانیه، بدترین کیفیت اینترنت روی 4G را براساس پارامتر Jitter در اختیار کاربرانش می‌گذارد؛ نوسان تاخیر 4G رایتل برابر با 12.88 میلی ثانیه است.

بررسی پارامتر Jitter در تکنولوژی TD-LTE

 • بررسی پارامتر Jitter در تکنولوژی TD-LTE هم تنها بین ایرانسل و مبین‌نت قابل مقایسه است.
 • در این زمینه هم نوسانات تاخیر در این دو اپراتور نزدیک به حد استاندارد در نظر گرفته شده از سمت رگولاتوری است و می‌توان گفت کیفیت اینترنت TD-LTE براساس پارامتر Jitter تقریبا نزدیک به خط قرمز است.
 • Jitter ایرانسل روی تکنولوژی TD-LTE برابر با 7.22 میلی ثانیه و در مبین‌نت 8.92 ثانیه اعلام شده است.

میزان پکت لاست یا PLR در اپراتورهای تلفن‌همراه به تفکیک تکنولوژی

در این قسمت میزان پکت لاست یا PLR در اپراتورهای تلفن‌همراه به تفکیک تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.

 • براساس این پارامتر می‌توان گفت رایتل براساس تکنولوژی‌های 3G و 4G بدترین نمره را می‌گیرد.
 • آستانه قطع شدن  پکت لاست  طبق نظر رگولاتوری و براساس مصوبه 222 باید تا 2 درصد باشد .
 • PLR رایتل بر مبنای تکنولوژی 3G روی عدد 1.68 درصد و در تکنولوژی 4G روی عدد 3.32 درصد است یعنی 1.32 درصد بیشتر از حد مجاز.
 • کیفیت اینترنت 3G ایرانسل بر مبنای پارامتر PLR هم 1.22 درصد و در 4G این میزان به 0.48 درصد می‌رسد.

وضعیت کلی کشور در یک نگاه به ازای پارامتر Jitter به تفکیک اپراتور

وضعیت کلی کشور در یک نگاه به ازای پارامتر PLR به تفکیک اپراتور

در بررسی کیفیت اینترنت اپراتورها براساس پارامتر PLR یا پکت لاست، کیفیت اینترنت 3G و 4G رایتل بدترین نمره و همراه اول بهترین نمره  را به دست آورده است.

 • در پارامتر PLR کیفیت اینترنت همراه اول نسبت به دو اپراتور دیگر در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.
 • پکت لاست همراه اول در تکنولوژی 3G تنها 0.9 درصد است و این میزان در تکنولوژی 4G تنها 0.3 درصد است.
 • وضعیت کیفیت اینترنت روی تکنولوژی TD-LTE و برمبنای پارامتر PLR هم قابل قبول است.
 • در این زمینه از بین ایرانسل و مبین‌نت، مبین‌نت با داشتن PLR، 0.4 درصد بالاتر از ایرانسل که PLR آن 0.46 درصد گزارش شده قرار دارد.
 • بررسی وضعیت کیفیت اینترنت اپراتورهای تلفن همراه بر مبنای پارامتر تاخیر یا RTT که آستانه قطع سرویس آن 200 میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده نیز نشان می‌دهد که در تکنولوژی 3G کاربران به کیفیت بسیار پایین و در تکنولوژی 4G و TD-LTEبه کیفیت نسبتا متوسط دسترسی دارند. 

وضعیت کلی کشور در یک نگاه به ازای پارامتر PLR به تفکیک اپراتور

وضعیت کلی کشور در یک نگاه به ازای پارامتر RTT به تفکیک اپراتور

این نمودار وضعیت کیفیت اینترنت اپراتورها بر مبنای پارامتر تاخیر را نشان می‌دهد. در این زمینه کیفیت 4G و TD-LTE اپراتورها در وضعیت نسبتا مناسب قرار دارد. پایین بودن این پارامتر از عدد استاندارد که 200 میلی‌ثانیه است روی کیفیت سرویس‌هایی مانند VOICE و VIDEO CALL تاثیر می‌گذارد.

 • پارامتر تاخیر در تکنولوی 3G همراه اول از دو اپراتور دیگر بیشتر است. پارامتر RTT روی تکنولوژی 3G همراه اول بیشتر از حد مجاز یعنی 202.18 میلی‌ثانیه است.
 • این میزان براساس تکنولوژی 3G در ایرانسل برابر 192.98 میلی‌ثانیه و در رایتل 192.54 میلی‌ثانیه گزارش شده است.
 • همچنین RTT در رایتل و براساس تکنولوژی 4G از دو اپراتور دیگر بیشتر و برابر با 135.03 میلی ثانیه است. 
 • بعد از رایتل  RTT روی تکنولوژی 4G ایرانسل بیشتر است که میزان آن به 115.03 میلی‌ثانیه می‌رسد.
 • در نهایت نیز همراه اول قرار دارد که RTT آن بر مبنای 4G به 111.3 میلی‌ثانیه می‌رسد.
 • پارامتر کیفیت RTT روی تکنولوژی TD-LTE ایرانسل 121.8 میلی‌ثانیه که کمی بیشتر از مبین‌نت در این زمینه است.
 • پارامتر کیفیت RTT مبین‌نت براساس TD-LTE برابر با 113.41 میلی‌ثانیه است.

وضعیت کلی کشور در یک نگاه به ازای پارامتر RTT به تفکیک اپراتور

پارامتر کیفیت تاخیر یا RTT

این نمودار که وضعیت پارامتر‌های Jitter، RTT و PLR در اینترنت ثابت را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که کیفیت اینترنت روی فناوری ADSL بهتر از اینترنت همراه است.

 • اما در بخش پارامتر کیفیت تاخیر یا RTT که آستانه قطع شدن خدمت آن را رگولاتوری 200 میلی ثانیه در نظر گرفته شرکت‌های شاتل، پارس‌آنلاین و صبانت در صدر قرار داردند.
 • RTT شاتل 88.02 میلی‌ثانیه،‌ پارس‌آنلاین 90.02 میلی‌ثانیه و صبا‌نت 95.43 میلی‌ثانیه گزارش شده است.
 • بدترین نمره کیفیت اینترنت از منظر پارامتر تاخیر به شرکت رهام داتک می‌رسد که تاخیر آن برابر با 116.09 میلی‌ثانیه است.

بررسی کیفیت اینترنت مخابرات

 • بررسی کیفیت اینترنت مخابرات به عنوان شرکتی با داشتن 47 درصد سهم از بازار اینترنت هم در این گزارش به صورت جداگانه می‌تواند قابل توجه باشد.
 • مخابرات در بخش پارامتر کیفیت PLR عدد 0.57 درصد را برای خود ثبت کرده است.
 • وضعیت کیفیت سرویس اینترنت این شرکت بر مبنای پارامتر کیفیت Jitter، 1.1 میلی‌ثانیه گزارش شده است.
 • اما کیفیت اینترنت مخابرات براساس پارامتر کیفیت RTT برابر با 99.63 میلی ثانیه است.
 • هرچند بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از کیفیت پایین اینترنت مخابرات گله‌مند هستند آما آنچه نشان می‌دهد این است که کیفیت اینترنت مخابرات براساس شاخص‌های مختلف در وضعیت قابل قبول قرار دارد و در بین شرکت‌های دارنده پروانه FCP در بین 5 شرکت اول است.

وضعیت کلی کشور در یک نگاه به ازای پارامتر RTT به تفکیک اپراتور

پارامترهای QoS) Quality of Service)

 • به زبان ساده QoS شاخص های سنجش کیفیت و میزان کیفیتی است که کاربر نهایی دریافت می‌کند.
 • این شاخص ها هر یک دارای فرمول محاسبه و یک تعریف و استاندارد جهانی می باشند. کمینه و بیشینه این شاخص ها گویای میزان کیفیت شبکه و زیرساخت انتقال داده ها می باشد.رعایت این شاخص ها اثر بسزایی می تواند در کیفیت اینترنت دریافت شده توسط مصرف کنندگان داشته باشد.

Jitter

 • هر آنچه در اینترنت وجود دارد به شکل بسته است.
 • تمام تصاویر، متن ها، صدا و ویدئو در قالب بسته روی شبکه جابجا می‌شوند.
 • به زبان بسیار بسیار ساده Jitter تفاوت زمانی است که بسته اطلاعاتی ما از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد سپری می کند.
 • این مقدار به عنوان واریانس زمانهای تاخیر تعریف م یشود. بدین صورت که اگر تاخیر ثابت باشد مقدار این پارامتر برابر صفر است. طبق تعاریف واریانس، هر چه این مقدار بزرگتر باشد بدین معنی است که پراکندگی مقادیر تأخیر گسترده است که باعث پایین آمدن کیفیت سرویس می‌شود.

اختلاف زمان تاخیر دو بسته متوالی را di در نظر بگیرید:

        (di = (Ri-Ri-1) - (Si-Si-1

 • در استاندارد 1889 RFC فرمولی از درجه خطی برای محاسبه Jitter ارایه شده که مقادیر Jitter به صورت پیوسته بر اساس مقدار قبلی آن محاسبه شده و در انتها یک مقدار مثبت برگردانده می‌شود.
 • طبق مصوبه 222 جلسه 1 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای محاسبه Jitter باید 1000 بسته به طول 160 بایت در بازه زمانی 5 دقیقه و با فاصله زمانی 20 میلی ثانیه ارسال شود. واحد Jitter میلی ثانیه (ms) می‌باشد.

RTT

 • Round Trip Time یا به اختصار RTT مدت زمانی است که طول می‌کشد تا یک درخواست از مبدایی به یک مقصد ارسال و از سوی دیگر، پاسخ آن نیز از مقصد به مبدا ارسال شود.
 • این بازه‌ی زمانی به میلی ثانیه اندازه‌گیری می‌شود و یکی از فاکتورهای مهم در بررسی برقراری و صحت ارتباطات میان مبدا و مقصد و از سوی دیگر، تعیین مدت زمان تاخیر و سرعت بارگذاری یک و بسایت است. هرچه این مدت زمان کمتر باشد، یک و بسایت با سرعت بیشتر و تاخیری کمتر بارگذاری می‌شود.
 • در واقع RTT به مدت زمانی گفته می‌شود تا یک بسته ارسال شود و تاییدیه آن دریافت شود. یعنی زمانی که اولین بیت ICMP ارسال شود تا تاییدیه آخرین بیت همان ICMP دریافت شود.
 • بر اساس استانداد 6349 RFC باید زمان ارسال بسته ثبت شود و همچنین زمان دریافت تاییدیه آن هم ثبت شود و اختلاف این دو برابر با RTT می‌شود.
 • طبق مصوبه 222 جلسه ۱ سازمان تنظیم برای محاسبه RTT باید 1000 بسته به طول 64 بایت فرستاده شود و در بازه‌های زمانی 5 دقیقه‌ای اندازه گیری شود. واحد RTT میلی ثانیه (ms)  می‌باشد.

PLR

 • Packet Lost Rate یا به اختصار PLR به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه خدمت دهنده اطاق می شود. در واقع این متغیر نرخ اتلاف بسته ها را نشان میدهد بدین صورت که بنابر RFC 1424 و مصوبه 222 سازمان تنظیم جلسه اول به صورت زیر محاسبه می شود.

اگر تعداد بسته‌های دریافتی در مقصد را برابر RP و تعداد کل بسته های ارسال شده SR در نظر گرفته‌ شود PLR به صورت زیر تعریف می شود:

                                                   PLR = (1 - (RP/SP)) *100

 • که فرمول بالا معادل این است که تعداد بسته های تلف شده را نسبت به کل بسته ها حساب کنیم.
 • طبق مصوبه سازمان برای اندازه گیری نرخ اتلاف بسته باید 1000 بسته به طول 64 بایت ارسال شود و در بازه 5 دقیقه‌ای اندازه گیری شود. مقادیر PLR به صورت درصد (%) نمایش داده می شود.

** شاید به این مطالب  هم علاقه‌مند باشید:

آشنایی با انواع پارامترهای ارزیابی وضعیت اینترنت - QoS و QoE

آشنایی با انواع پارامترهای ارزیابی وضعیت اینترنت - QoS و QoE

آشنایی با تکنولوژی‌های خدمات اینترنت موجود در کشور

آشنایی با تکنولوژی‌های خدمات اینترنت موجود در کشور

نمودار مقایسه تعداد مشترکان اینترنت در ایران از سال 92 تا 99

نمودار مقایسه تعداد مشترکان اینترنت در ایران از سال 92 تا 99

کاربران اینترنت ثابت و سیار ایرانی از چه سرویسی استفاده می‌کنند؟

کاربران اینترنت ثابت و سیار ایرانی از چه سرویسی استفاده می‌کنند؟

سهم بازار اپراتورها از فروش اینترنت در ایران چقدر است؟

سهم بازار اپراتورها از فروش اینترنت در ایران چقدر است؟

میزان پوشش اینترنت اپراتورهای تلفن همراه در محور های مواصلاتی چقدر است؟

میزان پوشش اینترنت اپراتورهای تلفن همراه در محور های مواصلاتی چقدر است؟

تعداد مشترکین هر استان چقدر است و محبوبترین سرویس اینترنت هر استان کدام است؟

تعداد مشترکین هر استان چقدر است و محبوبترین سرویس اینترنت هر استان کدام است؟

ماهنامه شبکه را از کجا تهیه کنیم؟
ماهنامه شبکه را می‌توانید از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و نیز از دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه نمائید.

ثبت اشتراک نسخه کاغذی ماهنامه شبکه     
ثبت اشتراک نسخه آنلاین

 

کتاب الکترونیک +Network راهنمای شبکه‌ها

 • برای دانلود تنها کتاب کامل ترجمه فارسی +Network  اینجا  کلیک کنید.

کتاب الکترونیک دوره مقدماتی آموزش پایتون

 • اگر قصد یادگیری برنامه‌نویسی را دارید ولی هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارید اینجا کلیک کنید.

ایسوس

نظر شما چیست؟