مأموریت دوربین‌های امروزی
سلفی روی مریخ
گرفتن عکس‌های سلفی به یکی از عادت‌ها تبدیل شده است و خیلی از ما تاکنون دست‌کم یک سلفی را از خود گرفته‌ایم. آیا گرفتن عکس‌های سلفی تنها مختص ما است؟ باید بگویم خیر. نمونه‌اش روبات مریخ‌نورد «کنجکاوی» است که امسال دومین سلفی خود را هم بر سطح مریخ گرفت. اگر اخبار مربوط به مریخ‌نورد «کنجکاوی» را دنبال کرده باشید، حتماً به خاطر می‌آورید این مریخ‌نورد در اواسط سال 2014 به مناسبت گذراندن نخستین سال مریخی‌اش، در حین مأموریت یک سلفی از خود گرفت.

فوریه امسال نیز این مریخ‌نورد سلفی دیگری از خود گرفته است که نسبت به عکس سال پیش جزییات بیش‌تری از محیط اطراف را نشان می‌دهد. این عکس ترکیبی از چند عکس مختلف است که در طی ماه ژانویه و از طریق دوربین MAHLI (سرنام Mars Hand Lens Imager) گرفته شده است. نکته جالب در این عکس این است که بازوی مریخ‌نورد که دوربین در انتهای آن نصب شده در این تصویر دیده نمی‌شود. بنابراین، با دیدن این عکس به نظر می‌رسد یک دوربین جدا از مریخ‌نورد از آن عکس گرفته است.

 نمایی نزدیک‌تر از دوربین MAHLI که سلفی توسط آن گرفته شده است و تجهیزات کنار آن. دوربین MAHLI  در وسط این تصویر دیده می‌شود. این عکس با دوربین Mastcam (یکی از سه دوربین این مریخ‌نورد) گرفته شده است. در سمت راست تصویر نوعی برس دیده می‌شود که برای زدودن غبارهای مریخی از روی دریچه دوربین به کار می‌رود. 

تصاویر مربوط به مریخ‌نورد در روز 868 مریخی (سول یا sol) گرفته شده است (14 ژانویه 2015 ). تصاویر اضافی که برای نمایش محیط اطراف مریخ‌نورد در این سلفی دیده می‌شود، در سول 882 (29 ژانویه 2015) و تصاویر مربوط به سوراخ‌های ایجاد شده توسط مته مریخ‌نورد روی سطح مریخ هم در سول 884 (31 ژانویه 2015) گرفته شده است. این تصاویر به‌طور موازییکی با هم ترکیب شده و سلفی نهایی را تشکیل داده‌اند.

شرح عکس اصلی مقاله:  سلفی که مریخ‌نورد «کنجکاوی» از خود گرفته است. این عکس نسبت به سلفی سال گذشته کامل‌تر است و نکته جالب در آن این است که بازوی روباتیک مریخ‌نورد در آن دیده نمی‌شود. 

برچسب: