عصر دیجیتال

اسطوره، تعادل هم خوب است
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
15/11/1396 - 18:23
سوال مهم این است: آیا نمی‌توان راهی یافت که هم پیشرفت کرد و هم این پیشرفت بر شانه‌های عده‌ای از مردم سنگینی نکند؟ فناوری اطلاعات از پیش به ما وعده داده بود که چرا، چنین چیزی ممکن است. از طریق توزیع...
 7 درس برای گذار از رهبری عصر صنعتی به رهبری عصر دیجیتال
مهسا قنبري
عصرشبکه
موفقیت و کارآفرینی
23/06/1396 - 12:05
این روزها حال و هوای محل کار به شدت تغییر کرده است. ما در مورد 20 سال گذشته صحبت نمی‌کنیم، منظور ما همین 5 سال گذشته است. تغییر جهت از عصر صنعتی به عصر دیجیتال انجام شده است و نوبت به تفکر در محل...
پدیده‌ای به‌نام همزاد دیجیتالی
حمیدرضا مازندرانی
پرونده ویژه
23/01/1396 - 10:50
بر اساس یک باور قدیمی هر شخص همزادی دارد که در یک دنیای موازی همزمان با وی زندگی می‌کند و رشدی همگام با او دارد. این موضوع دست‌مایه‌ ساخت شماری از فیلم‌ها و داستان‌های تخیلی شده است. با این حال مفهوم...
چالش‌های یک روز برفی در روزگار دیجیتال
مهدی صنعت‌جو
دیدگاه و یاداشت
27/11/1394 - 13:25
اکنون که این مطلب را می‌نویسم، برای بارچندم است که برق می رود، برف آمده است و یکی از نتایج آمدن برف، رفتن برق است. این قانون نانوشته آن‌قدر خدشه‌ناپذیر است و این هماهنگی و ارتباط آن‌قدر دقیق است که...