از سوی مركز فن بازار ملی ایران
اولین فستیوال نوآوری‌های صنعت مواد غذایی برگزار می‌شود
مركز فن بازار ملی ایران (پارك فناوری پرديس) برگزاری رويدادهايی با عنوان «فستیوال بازار دارايی فكری» را برای توسعه مبادلات در بازار دارايی فكری در دستور كار خود قرار داده است. در اين رويدادها كه هر بار در يك حوزه تخصصی و يا كاربردی برگزار می‌شود، نوآوری‌ها و اختراعات آن حوزه صنعتی شناسایی شده و پس از بررسی صلاحيت و اولويت‌بندی آنها براساس پتانسيل جذب سرمايه و تجاری‌سازی، به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان آن صنعت معرفی می‌شوند.

در روز برگزاری فستيوال، حداكثر 10 اختراع برتر برای سرمایه‌گذاران به‌صورت حضوری ارائه مي‌شود و اختراعات ديگر نيز در قالب كتابچه  فستيوال به مخاطبان معرفی مي‌شود. در حاشیه این برنامه امکان مذاکرات مستقیم بين سرمایه‌گذاران و مخترعين فراهم میشود. صنعت‌گران و سرمايه‌گذاران در صورت علاقمندی برای سرمايه‌گذاری در هر نوآوری، می‌توانند اطلاعات تكميلی را از کارگزار تبادل فناوری دريافت نموده و با مخترعين و نوآوران، مذاكره اختصاصی کنند.

مطلب پیشنهادی

معرفی یک استارت‌آپ ایرانی در حوزه پزشکی و سلامت
اولين مراسم رسمی پلتفرم «شفاجو» برگزار می‌شود

از اهداف كلی فستيوال می‌توان به افزایش معاملات دارايی‌های فكری در بستر قانونی بازار دارايی فكری فرابورس ايران، شناسايی نوآوران و مخترعان و همچنین سرمايه‌گذاران و صنعت‌گران در حوزه‌های تخصصی مختلف و ايجاد زمينه تعامل طرفين، امكان ارائه حضوری نوآوری‌ها و اختراعات منتخب به جامعه سرمايه‌گذاران و صنعت‌گران كشور و ارائه خدمات و مشاوره‌های حرفه‌ای به طرفین معامله توسط کارگزاران تبادل فناوری اشاره کرد.

مزيت‌های بازار برای مخترعان حقيقی و حقوقی:

  • امكان تجاري‌سازی نوآوری از طريق سرمايه‌گذاری مشترك، اعطای ليسانس و يا فروش مالكيت اختراع
  • امكان توسعه و رشد توليد و بازار محصولات با ايجاد همكاری مشترك و استفاده از توانمندی سرمايه‌گذاران/صنعت‌گران
  • استفاده از توانمندی مديريتی و توليدی صنعت‌گران در همكار‌ي‌های مشترك برای توسعه و ارتقای نوآوری و محصول
  • وجود تسهيلات برای تكميل مستندات جهت ارائه به سرمايه‌گذاران
  • امكان معامله با تسهيلات مناسب به خريداران كه موجب ايجاد مزيت بازاريابی می‌شود

مزيت‌های بازار برای سرمايه‌گذاران و صنعت‌گران:

  • استفاده از اختراعات منتخب برای توسعه رده‌های محصول شركت با صرف هزينه و زمان كمتر
  • امكان انتخاب از ميان نوآوری‌های مختلف برای توسعه و تكميل سبد نوآوری شركت با كاهش ريسك و هزينه تحقيق و توسعه با توجه به ميزان توسعه يافتگی نوآوری‌ها
  • افزايش توانمنديی‌های شركت در حوزه نوآوری و به تبع آن رشد توانمندی رقابتی در توليد و فروش
  • وجود تسهيلات خريد از بازار كه ريسك‌های مالي تجاری‌سازی نوآوری را كاهش می‌دهد
  • استفاده از بستر امن، قانونی و تخصصی بازار دارايی فكری فرابورس ايران برای عرضه نوآوری

لازم بذکر است که اولین فستیوال نوآوری‌های صنعت مواد غذایی 19 دی‌ماه 95 درانستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار می‌شود.

 

ایسوس

نظر شما چیست؟