از سال 2015 تاکنون
صعود ۲۸ پله‌ای ایران در شاخص جهانی نوآوری
گزارش منتشر شده توسط «شاخص جهانی نوآوری» نشان می‌دهد که جایگاه ایران در یک سال اخیر با ارتقای ۲۸ رتبه‌ای، از یکصدو ششم به ۷۸ صعود کرده و در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، بعد از کشورهای هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفته است. شاخص جهانی نوآوری از سال ۲۰۰۷ هر سال توسط مدرسه کسب ‌و کار اینسید و با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری و دانشگاه کرنل پس از بررسی‌هایی انجام شده، تنظیم و منتشر می‌شود.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که ایران با کسب ۵.۳۰ لنگر امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۱۶ در بین 127 کشور در جایگاه 78 جهان قرار گرفت. این در حالی است که براساس گزارش سال ۲۰۱۵ شاخص نوآوری ایران در جایگاه 106 جهان قرار داشت.

گزارش شاخص جهانی نوآوری نگاهی به سیاست‌های مؤثر نوآورانه برای توسعه دارد و راه‌های جدیدی که سیاست‌گذاران اقتصادهای نوظهور از طریق آن‌ها قادرند تا سطح نوآوری را در کشور خود ارتقا دهند و توسعه ملی را از طریق گسترش محیط نوآورانه و ساختن قدرت‌های محلی در بخش‌های سنتی بهبود دهند، نمایان می‌کند.

این شاخص دارای 7 رکن اصلی، 21 رکن فرعی و ۷۹ شاخص است. در این گزارش، پنج رکن نهادها، پژوهش و سرمایه انسانی، زیرساخت‌، تکامل بازار و تکامل کسب و کار به عنوان ورودی‌های نوآوری روی آن ها تحقیقات انجام گرفته و دو رکن بروندادهای دانش و فناوری و بروندادهای خلاقانه به عنوان خروجی‌های نوآوری شناخته می‌شوند.

ایسوس

نظر شما چیست؟