کاهش ساعت کاری بانک‌ها در ماه رمضان
17/01/1401 - 15:01
ساعت کاری بانک‌ ها در ماه رمضان 1401
شورای هماهنگی بانک‌ها، ساعت کاری بانک‌ها را در ایام ماه رمضان اعلام کرد که براساس آن ساعت کاری شعب بانکی یک ساعت کمتر شد.

1606683296_1_0.gif

ساعت کاری بانک‌‌ها در ماه رمضان 1401

  • طبق مصوبه هیأت دولت با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان و به منظور ایجاد زمینه استفاده بهتر کارکنان از فرصت عبادت در این ماه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی یک ساعت زودتر پایان خواهد یافت که براین اساس، ساعت شروع کار دستگاه‌های اجرایی مطابق روال معمول خود خواهد بود و صرفا یک ساعت از پایان ساعت کاری کسر خواهد شد.
  • کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد که با توجه به اینکه براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بانک‌های خصوصی ساعت کار خود را پیش از این کاهش داده بودند ساعات کار کاهش یافته قبلی کماکان پابرجا خواهد بود.

ساعت کاری بانک‌‌های خصوصی در ماه رمضان 1401

  • کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز اعلام کرد که با توجه به اینکه براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بانک‌های خصوصی ساعت کار خود را پیش از این کاهش داده بودند ساعات کار کاهش یافته قبلی کماکان پابرجا خواهد بود.
  • بنابراین، ساعت کاری بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان در بانک‌های خصوصی از 8 بامداد تا 14 و در روزهای پنجشنبه تا 12:30 خواهد بود.

ساعت کاری بانک‌‌های دولتی در ماه رمضان 1401

  • شورای هماهنگی بانک‌ها در نامه‌ای ساعت کاری بانک‌ها را در ایام ماه رمضان ابلاغ کرد که طبق آن ساعت کاری بانک‌ها یک ساعت کمتر شد و ساعت کار بانک‌های دولتی از 7:30 بامداد تا 13 و در روزهای پنجشنبه تا 12 خواهد بود.

ایسوس

نظر شما چیست؟