ساعت کاری بانک‌ ها در ماه رمضان

ساعت کاری بانک‌ ها در ماه رمضان 1401
اخبار ایران
17 فروردين 1401
شورای هماهنگی بانک‌ها، ساعت کاری بانک‌ها را در ایام ماه رمضان اعلام کرد که براساس آن ساعت کاری شعب بانکی یک ساعت کمتر شد.