راهنمای استعلام سوابق چک برگشتی با پیامک
22 خرداد 1400
نحوه ثبت چک در سامانه صیاد
سامانه صیاد به منظور استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی راه اندازی شده است.از ابتدای سال 1400 قانون *اصلاح قانون صدور چک* اجرایی شده است. در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می دهند تکالیفی بر عهده دارند. در ادامه مطلب به راهنمای ثبت چک در سامانه صیاد اشاره شده است.

سامانه صیاد

  •  صادرکننده چک های جدید باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع (گیرنده چک) را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند.
  • ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد.
  • اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه ثبت کنند.

الزامات قانونی چک

  •  لزوم ثبت تمام چک های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تأیید و انتقال 
  • ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد
  • ممنوعیت صدور در وجه حامل و لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص
  • ثبت انتقال در سامانه صیاد به جای پشت نویسی چک های طرح جدید

ظاهر برگه چک

  • رنگ این چک ها بنفش است.
  • شناسه یکتای 16 رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک دیده می شود و همچنین بارکد نیز بر روی هر برگ چک چاپ شده است.
  • در پایین برگه چک عبارت * کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.* درج می شود.

ظاهر برگه چک

راهنمای ثبت چک در سامانه صیاد

سامانه صیاد در فاز نخست برای مشتریان دارای حساب های حقیقی انفرادی و صرفا جهت ثبت، تایید یا رد و استعلام چک طراحی شده است.

1. در گام اول و طبق تصاویر زیر، وارد سایت شوید sayad.bmi.ir سپس کاربر با انتخاب یکی از گزینه های ثبت، تایید یا رد و استعلام به صفحه احرازهویت منتقل می شود.

مراحل ثبت چک در سامانه صیاد

2. در این مرحله از ثبت چک در سامانه صیاد، فرآیند احرازهویت کاربر بر اساس شماره تلفن همراه، کدملی و تصویر امنیتی صورت می پذیرد. باید توجه داشت که شماره تلفن همراه وارد شده متعلق به کدملی وارد شده باشد.

2. در این مرحله فرآیند احرازهویت کاربر بر اساس شماره تلفن همراه، کدملی و تصویر امنیتی صورت می پذیرد. باید توجه داشت که شماره تلفن همراه وارد شده متعلق به کدملی وارد شده باشد.

3. این مرحله از ثبت چک در سامانه صیاد در صورت صحت اطلاعات وارد شده، شناسه تایید پیامکی به تلفن همراه کاربر ارسال می شود تا طبق تصاویر زیر در سامانه وارد کند. درصورت عدم ارسال پیامک و یا مشکل در این خصوص با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

https://www.shabakeh-mag.com/sites/default/files/images/body/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-3.jpg

4. مرحله چهارم ثبت چک در سامانه صیاد در صورت صحت شناسه پیامکی وارد شده، لیست کارت های مرتبط با کدملی نمایش داده می شود و کاربر با انتخاب کارت بانکی نسبت به ثبت اطلاعات کارت )CVV2 و رمز پویا( اقدام می نمیاید. در این صورت احراز هویت کاربر با موفقیت به پایان می رسد.

4. در صورت صحت شناسه پیامکی وارد شده، لیست کارت های مرتبط با کدملی نمایش داده می شود و کاربر با انتخاب کارت بانکی نسبت به ثبت اطالعات کارت )CVV2 و رمز پویا( اقدام می نمیاید. در این صورت احراز هویت کاربر با موفقیت به پایان می رسد.

5. این صفحه نمایش داده شده از ثبت چک در سامانه صیاد، در مرحله ثبت برگه چک، شناسه صیادی درج شده بر روی چک به صورت دستی و یا از طریق اسکن بارکد درج شده بر روی چک، وارد می شود.

5. در مرحله ثبت برگه چک، شناسه صیادی درج شده بر روی چک به صورت دستی و یا از طریق اسکن بارکد درج شده بر روی چک، وارد می شود.

6. در این مرحله از ثبت چک در سامانه صیاد بایستی شماره حساب برگه چک، شماره سری و سریال، مبلغ چک، تاریخ سررسید چک و توضیحات وارد می شود. توجه داشته باشید درصورت ثبت چک حقیقی با مبلغ بیشتر از یک میلیارد ریال گزینه »بابت« داده می شود که ثبت آن الزامی می باشد.

https://www.shabakeh-mag.com/sites/default/files/images/body/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-6.jpg

7. این مرحله از ثبت چک در سامانه صیاد پس از از ثبت اطلاعات برگه چک درصورتی که برگه چک مربوط به شخص حقیقی باشد در ادامه کد ملی و نام کامل گیرنده ی چک وارد می شود. در صورت نیاز، می توان اطلاعات بیش از یک گیرنده را نیز وارد کرد. 

7. پس از از ثبت اطالعات برگه چک درصورتی که برگه چک مربوط به شخص حقیقی باشد در ادامه کد ملی و نام کامل گیرنده ی چک وارد می شود. در صورت نیاز، می توان اطالعات بیش از یک گیرنده را نیز وارد کرد. 

8. در محله هشتم از ثبت چک در سامانه صیاد اطلاعات وارد شده جهت بررسی و ثبت نمایش داده می شود.

8. سپس اطالعات وارد شده جهت بررسی و ثبت نمایش داده می شود.

9. در این صفحه از ثبت چک در سامانه صیاد بعد از تایید اطلاعات توسط کاربر، چک با موفقیت ثبت می شود و جهت وصول باید توسط گیرنده چک نیز تایید گردد

9. بعد از تایید اطالعات توسط کاربر، چک با موفقیت ثبت می شود و جهت وصول باید توسط گیرنده چک نیز تایید گردد

10. این مرحله از ثبت چک در سامانه صیاد گیرنده برگه چک جهت وصول یا انتقال برگه چک باید گزینه *تایید یا رد* از صفحه نخست را کلیک کرده و سپس شناسه صیادی درج شده بر روی چک به صورت دستی و یا از طریق اسکن بارکد درج شده بر روی چک، در صفحه زیر وارد نمایند.

10. گیرنده برگه چک جهت وصول یا انتقال برگه چک باید گزینه »تایید یا رد« از صفحه نخست را کلیک کرده و سپس شناسه صیادی درج شده بر روی چک به صورت دستی و یا از طریق اسکن بارکد درج شده بر روی چک، در صفحه زیر وارد نمایند.

11. در مرحله بعد ثبت چک در سامانه صیاد، اطلاعات چک جهت تایید یا رد به کاربر نمایش داده می شود.

11. در مرحله بعد، اطالعات چک جهت تایید یا رد به کاربر نمایش داده می شود.

12. در مرحله بعد ثبت چک در سامانه صیاد و در صورت تایید، کاربر می تواند توضیحات اختیاری را وارد کند و سپس چک را تایید کند. در صورت رد چک نیز این فرآیند به صورت مشابه تکرار می شود.

12. در مرحله بعد و در صورت تایید، کاربر می تواند توضیحات اختیاری را وارد کند و سپس چک را تایید کند. در صورت رد چک نیز این فرآیند به صورت مشابه تکرار می شود.

13. در مرحله اول برای استعلام چک، شناسه صیادی درج شده بر روی چک به صورت دستی و یا از طریق اسکن بارکد درج شده بر روی چک، در صفحه زیر وارد می شود.

13. در مرحله اول برای استعالم چک، شناسه صیادی درج شده بر روی چک به صورت دستی و یا از طریق اسکن بارکد درج شده بر روی چک، در صفحه زیر وارد می شود.

14. در مرحله بعد، اطلاعات چک به کاربر نمایش داده می شود.

14. در مرحله بعد، اطالعات چک به کاربر نمایش داده می شود.

 

ایسوس

نظر شما چیست؟