08/07/1399 - 15:11
سقف وام قرض‌الحسنه سال 99 چقدر است؟
سقف وام بانکهای قرض‌الحسنه طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در سال 99 افزایش یافت.

افزایش سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌ها- سال 99

  • بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی 31 شهریور ماه خطاب به مدیران عامل دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک قرض‌الحسنه مهر صادر کرده، سقف وام این دو بانک را از 20 به 30 میلیون تومان افزایش داده است.
  • بر اساس تبصره یک ماده 35 «دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آن»، بانک مرکزی می‌تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر کند.
  • با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد که سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یابد.

بخشنامه بانک مرکزی جهت افزایش سقف وام قرض‌الحسنه بانک‌ها- سال 99

  • بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی 31 شهریور ماه خطاب به مدیران عامل دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر صادر کرده، سقف وام قرض‌الحسنه این دو بانک را از 20 به 30 میلیون تومان افزایش داده است.

بخشنامه بانک مرکزی 

ایسوس

نظر شما چیست؟