راهنمای افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان
07/07/1399 - 13:51
وام مسکن جوانان سال 99 چقدر است؟ + راهنمای دریافت
بانک مسکن با توجه به شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش سقف تسهیلات برای افتتاح‌کنندگان حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان در سال 99 اقدام کرده است. در ادامه به میزان افزایش وام مسکن جوانان در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ در ایران و همچنین به راهنمای افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 99 اشاره شده است.

 وام مسکن جوانان در تهران- سال 99

 • سقف وام مسکن جوانان از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در تهران 60 درصد افزایش یافت.
 • سقف وام مسکن جوانان  در شهر تهران در پایان سال پانزدهم با 60 درصد رشد، از 250 میلیون تومان به 400 میلیون تومان افزایش یافته است.

 وام مسکن جوانان درشهر‌های بزرگ- سال 99

 •  سقف  وام مسکن جوانان در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از 210 میلیون به 330 میلیون تومان افزایش یافته است.
 •  سقف  وام مسکن جوانان در سایر نقاط شهری 184 میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به 290 میلیون تومان افزایش یافت.

راهنمای افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان

شرايط حساب پس انداز مسکن جوانان  

 • حساب پس انداز مسکن جوانان یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .

 مدت انتظار : بین 5 تا 15 سال
نرخ سود تسهیلات: 9 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر 20 سال
روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی 

شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز مسکن جوانان

 • هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
 •  متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.

برای افرادی که در سال 1399 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

برای افرادی که در سال 1399 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال 1399 به ترتیب :

 • در پایان سال پانزدهم بالغ بر 4.000 میلیون ریال،3.300 میلیون ریال ،2.900 میلیون ریال 
 • در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 2.290 میلیون ریال،1.680میلیون ریال،1.190 میلیون ریال 
 • در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 2.100میلیون ریال،1.500میلیون ریال،1.000میلیون ریال

** برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .

** پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.

**  متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب مسکن جوانان در هر سال سپرده گذاری بر عدد 12 ( ماه ) محاسبه می گردد.

** وام مسکن جوانان در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعب بانک مسکن مراجعه فرمائید.)

** در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 

**شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز وکرمانشاه

نکته:

 • چنانچه دارنده حساب مسکن جوانان بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

ضرایب لازم برای استفاده از سقف وام مسکن جوانان در پایان سال پنجم  برای افتتاح کنندگان حساب در سال  99

 • 9/38 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
 • 6/70 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
 • 4/46 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

** به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف وام مسکن جوانان در تهران که معادل 2.100 میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب 8/97  برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی 8.926.618 ریال است (8.926.618=9/38×951.665).

پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان

 •  حداکثر مدت بازپرداخت وام مسکن جوانان براساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمقطع استفاده از تسهیلات تعیین خواهد گردید.
 • پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.
 • وام مسکن جوانان حداکثربه میزان 80% ارزش واحدمسکونی که توسط ارزیاب بانک تعیین خواهد گردید قابل پرداخت خواهد بود.
 •  درصورت عدم استفاده ازامتیازحساب پس اندازمسکن جوانان , درهنگام فسخ حساب نرخ سودی براساس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به آن پرداخت می شود.
 •  نرخ سود وام مسکن جوانان با توجه به مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان استفاده از تسهیلات تعیین خواهدشد.
 •  این حساب قابل تبدیل به  حساب صندوق پس انداز مسکن عادی می باشد ولی تبدیل سایر حساب های صندوق پس انداز مسکن به حساب پس انداز مسکن جوانان امکان پذیر نمی باشد.
 •  انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) بلامانع است.

شرايط ملک

 • سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحد هایی تعلق می گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از25 سال سپری نشده باشد .
 • چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 25 سال و حداکثر تا 30 سال سپری شده باشد، سقف وام مسکن جوانان قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسكن جوانان در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعيت و ساير مناطق در تسهيلات انفرادی  به ترتيب 450، 400 و 350 ميليون ريال و در تسهيلات زوجين به ترتيب 800، 700 و 500 ميليون ريال و دقيقاً مطابق سقف تسهيلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در اين املاك تعيين می‌گردد .

ایسوس

نظر شما چیست؟