04 شهريور 1399
آغاز انتخاب رشته داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد سال 1399
انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال 99 دانشگاه آزاد برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند آغاز شد. در ادامه به تاریخ ثبت نام انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی اشاره شده است.

shabake-mag.jpg

مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی

 انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی

  • آغاز ثبت نام : سه شنبه 4 شهریور 99
  • پایان مهلت ثبت نام : دوشنبه 10 شهریور99

انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی

  •  داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

1. داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت کنند.

2. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه www.azmoon.org انتخاب رشته کنند.

3.. داوطلبان لازم است به منظور انتخاب رشته با استفاده از شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی وارد سامانه شوند.

4.  اتباع خارجی لازم است به منظور انتخاب رشته با استفاده از شناسه انتخاب رشته و کد پیگیری اتباع خارجی وارد سامانه شوند.

5.  پس از ورود به سامانه لازم است هزینه انتخاب رشته به مبلغ 610000 ریال از سوی داوطلب پرداخت شود.

6.  هر داوطلب میتواند حداکثر تا 80 کد رشته و محل را متناسب با مجموعه امتحانی خود انتخاب و به ترتیب اولویت ثبت نماید.

7.  داوطلبان پس از انتخاب رشته و محل لازم است گزینه ثبت نهایی را انتخاب و نسخه چاپی رشته و محلهای انتخابی را از سامانه دریافت و تا زمان اعلام نتایج نهایی حفظ نمایند.

8.  داوطلبان به منظور اصلاح انتخاب رشته نیازی به پرداخت وجه مجدد نخواهند داشت.

سامانه انتخاب رشته آزمون دکتري تخصصی سال 1399 دانشگاه آزاد اسلامی

ایسوس

نظر شما چیست؟