15 تير 1398
قیمت امروز دلار و سایر ارزها شنبه 15 تیر 98
در این مطلب می‌توانید از آخرین قیمت روز ارز‌های مهم مانند (قیمت روز دلار، قیمت روز یورو، قیمت روز پوند انگلیس، قیمت روز درهم امارات و قیمت روز لیر ترکیه) با خبر شوید. همچنین در انتهای هر جدول نیز می‌توانید از بیشترین قیمت و کمترین قیمت هر ارز یا سکه در روز مطلع شوید (نرخ نوسانات در پایان روز در مطلب قرار می‌گیرد).

قیمت دلار، پوند، یورو، درهم و لیر -شنبه 15 تیر 98

در جدول زیر میتوانید آخرین قیمت 6 ارز برتر برای ایرانیان را مشاهده کنید.

نوع ارز

قیمت شنبه 15 تیر 98 (تومان)

قیمت دلار آمریکا 

12.950

قیمت یورو

14.841
قیمت دلار کانادا 10.124
قیمت پوند انگلیس 16.588

قیمت لیر

2.352

قیمت درهم امارات

3.604

نوسان قیمت ارز در شنبه 15  تیر 98 

(با توجه به نوسانات بازار ساعت 4 بعد از ظهر نرخ بیشنه و کمینه امروز ارز منتشر می‌شود)

نوسان قیمت دلار آمریکا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار: 12.950 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار: 12.739 تومان
 • قیمت دیروز دلار: 12.750 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته دلار: 12.850 تومان

امروز (شنبه 15 تیر 98) دلار آمریکا مبلغ 198 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت یورو 

 • بیشترین قیمت امرز یورو: 14.850 تومان 
 • کمترین قیمت امروز یورو: 14.689 تومان
 • قیمت دیروز یورو: 14.696 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته یورو: 14.739 تومان

امروز (شنبه 15 تیر 98) یورو  مبلغ 154 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت دلار کانادا 

 • بیشترین قیمت امرز دلار کانادا: 10.141 تومان
 • کمترین قیمت امروز دلار کانادا: 9.934 تومان
 • قیمت دیروز دلار کانادا: 10.021 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته دلار: 9.871 تومان

امروز (شنبه 15 تیر 98) دلار کانادا مبلغ 94 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت پوند انگلیس 

 • بیشترین قیمت امروز پوند: 16.614 تومان
 • کمترین قیمت امروز پوند: 16.298 تومان
 • قیمت دیروز پوند: 16.467 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته پوند: 16394 تومان

امروز (شنبه 15 تیر 98) پوند انگلیس مبلغ 107 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت درهم امارات 

 • بیشترین قیمت امرز درهم: 3.612 تومان 
 • کمترین قیمت امروز درهم: 3.545 تومان
 • قیمت دیروز درهم: 3.563 تومان
 • قیمت یکشنبه گذشته درهم: 3.519 تومان

امروز (شنبه 15 تیر 98) درهم امارات مبلغ 40 تومان افزایش داشته است.

نوسان قیمت لیر ترکیه 

 • بیشترین قیمت امروز لیر: 2.357 تومان
 • کمترین قیمت امروز لیر: 2.314 تومان 
 • قیمت دیروز لیر: 2.336 تومان 
 • قیمت یکشنبه گذشته لیر: 2.233 تومان

امروز (شنبه 15 تیر 98) لیر ترکیه مبلغ 14 تومان افزایش داشته است.

ایسوس

نظر شما چیست؟