میزان افزایش نرخ ویزیت پزشکان در سال 98
08/02/1398 - 13:55
نرخ ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در سال 98
از میزان افزایش نرخ ویزیت پزشکان در سال 98 اطلاع دارید؟ نرخ ویزیت پزشکان در سال 98 تصویب و جدول نرخ ویزیت پزشکان در سال 98 برای مراکز درمانی خصوصی اعلام شد. ادامه مطلب را مطالعه فرمایید و در جریان جزئیات این موضعات قرار گیرید.

تصویب و جدول نرخ ویزیت پزشکان در سال 98

به گزارش ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تایید شورای‌عالی بیمه سلامت، ‌جزییات تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1398 را ابلاغ کرد.
کلیات تعرفه‌های خدمات پزشکی سال 1398 پس از چند سال، قبل از آغاز سال جدید در هیات دولت تصویب شد؛ به‌طوری که این تعرفه‌ها در بخش دولتی به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد رشد داشت.
شورای‌عالی بیمه سلامت به استناد بند ب ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مکلف است که هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت،درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع در مصارف و قیمت واقعی اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه قبل از پایان هر سال، برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی هشت درصد، هتلینگ بخش دولتی 15 درصد و هتلینگ بخش خصوصی 25 درصد رشد داشته است.
همچنین جزء حرفه‌ای ضریب K صفر درصد و جزء فنی ضریب K در بخش دولتی  15.25 درصد و در بخش خصوصی 25 درصد رشد داشته است.

جزئیات نرخ و مبلغ ویزیت پزشکان در بخش خصوصی

بنابر مصوبه هیات وزیران برای سال 1398 بخش خصوصی، تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار 270 هزار ریال، پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-PhD) 410) هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص، ‌ دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی 520 هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 590 هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه‌دارد 220 هزار ریال، کارشناس پروانه‌دار 190 هزار ریال تعیین شده است.
بر این اساس با توجه به اینکه در سال جاری کل سبد تعرفه‌ها در بخش دولتی رشدی 10 درصدی را به خود دیده، طبیعتا سهم مردم در پرداخت این هزینه‌ها نیز مطابق با تعرفه دولتی و 10 درصد خواهد بود. از آنجا که با اجرای طرح تحول سلامت، خط قرمز وزارت بهداشت همواره عدم افزایش پرداخت از جیب مردم بوده و در راستای کاهش فرانشیز پرداختی مردم حرکت شده، ‌ باید تلاش شود که این افزایش تعرفه‌ها، افزایش پرداخت از جیب مردم را در حوزه سلامت به دنبال نداشته باشد و طبق قوانین توسعه‌ای کشور به زیر 30 درصد کاهش یابد.

جدول نرخ تعرفه ویزیت پزشکان در بخش خصوصی

ردیف

شرح خدمات

تعرفه / ریال

1

پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار

270,000

2

پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PHD)

410,000

3

پزشکان فوق تخصصی، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان پزشکی

520,000

4

پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی

590,000

5

کارشناس ارشد پروانه‌دار

220,000

6

کارشناس پروانه‌دار

190,000

 

جدول ارزیابی و ویزیت  پزشکان در بخش سرپایی دولتی سال 98

https://www.shabakeh-mag.com/sites/default/files/images/body/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%20%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2098.jpg
برای اطلاع از تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1398، هزینه اقامت و هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی و تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار در بخش دولتی در سال 98 فایل تعرفه خدمات تشخيصی و درماني در بخش دولتی سال 98 را در انتهای مطلب دانلود و مطالعه کنید.

جدول ارزیابی و ویزیت  پزشکان در بخش سرپایی عمومی غیر دولتی سال 98

https://www.shabakeh-mag.com/sites/default/files/images/body/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA%20%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2098.jpg
برای اطلاع از تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در بخش غیردولتی در سال 1398، ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی و سقف تعرفه‌های هزینه اقامت و هتلینگ در بیمارستان‌های بخش عمومی غیر دولتی  در سال 98 فایل تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در بخش عمومی غيردولتی سال 98 را در انتهای مطلب دانلود و مطالعه کنید.

جدول ارزیابی و ویزیت پزشکان در بخش سرپایی خیریه سال 98 

https://www.shabakeh-mag.com/sites/default/files/images/body/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201398_Page_1.jpg
برای اطلاع از تصويبنامه هيأت وزيران در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در بخش خیریه در سال 1398، ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی و سقف تعرفه‌های هزینه اقامت و هتلینگ در بیمارستان‌های بخش خیریه در سال 98 فایل تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در بخش خيريه سال 98 را درانتهای مطلب دانلود و مطالعه کنید.
 

ایسوس

نظر شما چیست؟