سنوات خدمتی و پایه سنوات 98
20/01/1398 - 16:30
سنوات خدمت چیست و نحوه محاسبه سنوات خدمت سال 98
سنوات خدمت چیست؟ مزایای پایان کار یا سنوات خدمت 98 به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟پایه سنواتی، مبلغ پایه سنواتی 98 چقدر است؟ پایه سنواتی 98 به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ تفاوت پایه سنواتی و سنوات خدمت چیست؟ آیا پایه سنواتی به کارگران قراردادی هم تعلق می‌گیرد؟ و آیا پایه سنواتی به کارگران پیمانکاران که هر ساله پیمانکار عوض می‌شود تعلق می‌گیرد؟ سوالات متدوالی که ذهن کارگران و کارمندان را به خود مشغول می‌کند، مطالعه ادامه مطلب می‌تواند با توضیح جزئیات کمک موثری در پاسخ به تمامی سوالات فوق در زمینه محاسبه سنوات خدمت سال 98 باشد.

1606683296_1_0.gif

سنوات خدمت چیست؟

سنوات خدمت که به آن مزایای پایان کار، مزایای پایان خدمت، حق سنوات و سنوات نیز گفته می‎شود، مبلغی است که با خاتمه یا فسخ قرارداد کار به کارگر تعلق می گیرد. این مبلغ به موجب ماده 21 قانون کار به کارگران با قرارداد غیرموقت یا موقت یا کار معین به عنوان مزایای پایان کار تعلق می‎گیرد و توسط کارفرما پرداخت می‎شود.

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات سال 98 همچون همه سال های دیگر مبلغی است که تحت شرایطی به مزد کارگران قانون کار افزوده می شود. پایه سنوات به کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از آخرین دریافت پایه سنوات آنان در آن کارگاه گذشته باشد تعلق می گیرد. فلسفه پرداخت پایه سنواتی دو جنبه دارد یکی جنبه جبران مزد و انگیزشی و دیگری لحاظ میزان سابقه کارگران در حقوق آن ها که مثلا کارگری که تازه وارد کارگاه شده حقوق متفاوتی با کارگری که چندین سال سابقه کار دارد داشته باشد.

تفاوت پایه سنواتی و سنوات خدمت چیست؟

اغلب افراد این دو عنوان را باهم به اشتباه می گیرند. پایه سنواتی که در قسمت قبلی توضیح داده شد که به کارگرانی که سابقه کار بیش از یک سال در کارگاه داشته باشند برابر با مبلغ تعیین شده در بخشنامه مزد هر سال تعلق می گیرد.
مزایای پایان کار یا همان سنوات خدمت یا حق سنوات در ماده 24 قانون کار تکلیف شده است.

فرمول محاسبه سنوات سال 98

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * 365 روز / حقوق پایه 


جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)

مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1398 و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش 13درصد نمی شود.


جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل 98 قانون کار

جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل 98 قانون کار


 

جدول 30 ساله محاسبه مزد سنوات تا سال 98

جدول 30 ساله محاسبه مزد سنوات تا سال 98

سطر آخر مربوط به سال 98 بوده و مربوط به واحدهای غير طبقه بند مشاغل مي باشد .

مثلا كسي كه از سال 85 در يك کارگاه (با حقوق حداقل دستمزد ) مشغول به کار بوده، جمع پايه حقوق و پايه سنوات او در سال 98 حداقل مبلغ روزانه 641.698 ريال است.

بديهی است اگر ماه گرد برای دريافت پايه سنوات ٩٨ اتفاق نيفتاده باشد مبلغ روزانه 23.333 ريال از مبلغ موصوف ( 641.698 ریال ) تا زمان رسيدن به سالگرد استخدامی بايد كسر گردد.

ایسوس

نظر شما چیست؟